Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. G.E. (Gijs) Huitsing

dr. G.E. Huitsing

Universitair Docent

Handige links

 1. Plotten interacties
 2. Academic Phrasebank
 3. Mergen pdf-documenten
 4. Een cursus snellezen volgde ik bij Peter La Roi.
  Onmisbaar zijn een Metronoom en gratis snelleessoftware Spreeder.
 5. How to do cross-sectional network analyses? A 6,5-minute tutorial of Pnet, utilizing Exponential Random Graph Models (ERGMs) (Gijs Huitsing, 2011)
 6. How to draw networks from a matrix? A short instruction for Netdraw within UCInet (Gijs Huitsing, 2009)


Teaching experience

 1. Onderwijssociologie (2018 - nu, bachelor sociologie - SOBA207A)
 2. Beleid & Interventies (2015- nu, master sociologie, specialisatie Criminaliteit en Veiligheid - SOMA905)
 3. Methodologie & Dataverzameling (2015 - 2018, bachelor sociologie - SOBA106A)
 4. Sociologie van criminaliteit en veiligheid (2010 - nu, bachelor sociologie; jaarlijks gastcollege over "pesten")
 5. Onderzoeksforum (2012-2013, master sociologie - SOMA01)
 6. Project onderwijssociologie (2010-2012, bachelor sociologie - SOBA213A - In samenwerking met CMO Groningen).
  2012: Leefbare dorpen zonder basisschool? De relatie tussen de aanwezigheid van een basisschool en de ervaren leefbaarheid in Groningse dorpen: Een case study
  2011: Toekomstbestendig plattelandsonderwijs: Verkenning van mogelijkheden en belemmeringen voor samenwerking tussen dorpsscholen. Download eindrapport.
  2010: De veilige school: De rol van gedrag, klasgenoten en schoolbeleid in de veiligheidsbeleving van leerlingen.
 7. Onderzoeksproject (februari 2009 en januari 2010, bachelor sociologie)


Supervision of a Bachelor or Master Thesis

Master thesis

 1. Laura Postma (stage bij ICCT – International Center for Counter-Terrorism / Corona ontbrandt het anti-institutionalisme: toepassing van het flashpoints-model op de escalatie van diffuse demonstraties in Amsterdam en Eindhoven; 2021)
 2. Sanne van Dam (stage bij Politie Oost-Nederland / Ontwrichting of herstel? Effecten van netwerkinterventies op een crimineel netwerk; 2021)
 3. [...] (stage bij Penitentiaire Inrichting / Contrabande-handel tijdens detentie: Contrabande-handelsnetwerken in een Penitentiaire Inrichting, en de invloed van een herstructurering als gevolg van een nieuwe locatie; 2021)
 4. Kelly Nijhof (LIO-stage lerarenopleiding / De impact van de ouderrol op slachtofferschap van pesten en compensatie-effecten van leerkrachten; 2021)
 5. Esmee Nobel (LIO-stage lerarenopleiding / Burgerschapsonderwijs: Effecten van democratische leerpraktijken op participatie van jongeren; 2021)
 6. Lisa Janssen (stage bij Openbaar Onderwijs Groningen / Gelijke kansen voor gewichtenleerlingen? Twee studies naar de schoolloopbanen van leerlingen en perspectieven van beslissers van het Openbaar Onderwijs Groningen; 2020)
 7. Nadine Emmens (stage bij VONK/Academische werkplaats C4Youth / Effectiviteit van de behandeling van jongeren met gedrags- en emotionele problemen in Noordoost- Nederland. Onderzoek naar gezinsfactoren die dit behandeleffect beïnvloeden; 2020).
 8. Johan Hiemstra (stage bij Universiteit Leiden en Politie Noord-Nederland / Verkennend onderzoek naar het sociale netwerk van prostituees in Noord-Nederland op basis van politieregistraties: Omvangschatting, vaststellen van subgroepen en sleutelposities; 2018)
 9. David Wedema (stage bij JeugdBescherming Noord / Serieuze delinquentie: Een opeenstapeling van problemen?; 2017)
 10. Rosa Boers (stage bij Sociologie / Alweer een verpeste werkdag: Een onderzoek naar de impact van pesten op de werktevredenheid; 2016
 11. Vera Numan (stage bij Veiligheidshuis Drenthe / Pesters en slachtoffers classificeren: Een studie naar de validiteit van de Olweus Pester-Slachtoffer vragenlijst; 2016)
 12. Marianne Hooijsma (Research Master, stage bij Respect Education Foundation, Fillipijnen; Broadening the range of research: Links between bullying and ethnicity in Philippine classrooms; 2015)
 13. Andrée van der Ark (onderzoeks stage bij Sociologie / KiVa leerkrachtenpilot 2015: Beïnvloedt sociaal kapitaal in schoolteams de effectiviteit van het anti-pestprogramma KiVa?; 2015)
 14. Annemarie Nieboer (onderzoeks stage bij Sociologie / De rol van het schoolteam in de effectiviteit van een anti-pestinterventie: Een pilot op KiVa-scholen over werkomstandigheden op schoolniveau en percepties over de interventie op individueel niveau; 2015)
 15. Lisette Bel (stage bij KiVa / Werkzame onderdelen binnen een antipestprogramma: Een onderzoek naar de effectiviteit van het KiVa-spel; 2014)
 16. Chiel Westra (stage bij Regiopolitie Groningen / Geweldplegers in Groningen en hun recidivegedrag: Wie zijn ze, in hoeverre recidiveren ze en welke eigenschappen zijn van invloed op recidive?; 2013)
 17. Catho Geurtzen (stage bij Sonja Perren, University of Zürich, Zwitserland / Moral justifications of bullying within the context of school climate; 2012).
 18. Anne Roorda (stage bij KiVa, Rijksuniversiteit Groningen / The impact of peer victimization: A closer look at victim- and bully-reported victimization at age 11 and perceived internalizing problems at age 19; 2012).
 19. Eelko van der Weerd (stage bij Stamm CMO / Klein maar fijn? Een onderzoek naar de invloed van de schoolgrootte op de kwaliteit van het primair onderwijs; 2012).

Referent master thesis

 1. Manon Mauer (stage bij Breuer & Intraval / De verbetering van de positie van sekswerkers en de aanpak van misstanden in de sekswerkbranche: Een ex-ante evaluatie van de werking van de beoogde Wet regulering sekswerk; 2021; co-supervisor-begeleider: Nardi Steverink)
 2. Lola Hoksbergen (stage bij ZorgFocuZ / Ervaren sociale onveiligheid verklaard door ongewenst gedrag en assertiviteit bij thuiszorgmedewerkers; 2021; co-supervisor-begeleider: Nardi Steverink)
 3. Semra Gundogdu (Delinquent gedrag verklaard: Hoe beïnvloeden ouderlijke controle, invloed van vrienden en zelfcontrole delinquent gedrag van jongeren?; 2020; co-supervisor-begeleider: Dieko Bakker)
 4. Savanna Reilman (stage bij politie Noord-Nederland / Cybercrime en slachtofferschap: Onderzoek naar de aangiftebereidheid van cybercrime slachtoffers op basis van politie-ervaringen uit het verleden; 2019; co-supervisor-begeleider: Michaël Mäs)
 5. Angela van der Velde (stage bij Fries Sociaal Planbureau / ‘Verplicht vrijwillig’ Een kwalitatief onderzoek naar de uitvoering van de maatschappelijke tegenprestatie voor een uitkering in Friesland en het begrip wederkerigheid; 2018; co-supervisor-begeleider: Jacob Dijkstra)
 6. Frank de Wit (stage bij politie Noord-Nederland / Exploratief onderzoek naar geldezels in Noord-Nederland; 2018; co-supervisor-begeleider: Michael Mäs)
 7. Froukje Oosting (stage bij Het Kopland, Groningen / Huiselijk geweld binnen "WIJ" Groningen: Een beleidsreconstructie van de decentralisatie van de aanpak van huiselijk geweld & Een beleidsevaluatie van de aanpak van huiselijk geweld door de sociale teams van de gemeente Groningen; 2017; co-supervisor-begeleider: Jacob Dijkstra)

Bachelor thesis

 1. Amber Beukeveld (Door het combineren van de (criminele) markt leert men de drugscrimineel kennen. In hoeverre is betrokkenheid bij de productie en handel van synthetische drugs te verklaren met betrokkenheid bij de productie en handel van andere soorten drugs en is dit afhankelijk van de leeftijd van de betrokkene?; 2021)
 2. Amber Schuchard (Herhaald slachtofferschap? Zijn slachtoffers van mensenhandel en/of mensensmokkel ook slachtoffers op andere criminele markten?; 2021)
 3. Esmee Dijkstra (Hoe de onderwereld de Nederlandse samenleving opslokt en slachtoffers maakt. Een kwantitatief onderzoek naar slachtofferschap van geweld en bedreiging; 2021)
 4. Marrit Bleeker (Cyberdaders vs. traditionele daders: Zijn daders van cybercrime ook betrokken bij traditionele delicten?; 2021)
 5. Mirthe Fokkema (Hoe (on)schuldig zijn cocaïnegebruikers? Een onderzoek naar de associatie tussen cocaïnegebruik en vermogens- & geweldsdelicten en het verzwakkende effect van cocaïne dealen op deze associatie; 2021)
 6. Anna Harbers (bachelor from honorary program / Genegenheid als beschermende factor: Effecten van sociale relaties op depressieve symptomen bij kinderen; 2020)
 7. Marijn Vleeskens (bachelor from honorary program / Pesten in de klas: De reactie van de leerkracht - De theory of planned behaviour toegepast op leerkrachten en hun intentie om pesten in de klas aan te pakken; 2020)
 8. Marianne Hooijsma (The impact of victimization on school well-being: The influence of the teacher-child relationship; 9; 2013).
 9. Kim Zunderdorp (bachelor from honorary program / Consequences of defending for status and affection: The effects of gender and KiVa; 9; 2012).
 10. Sarah Nijholt (bachelor from honorary program / Girls who bully boys: Forms and functions; 7.5; 2010).

Gadourek scriptieprijs

2021. Alles kan een mens gelukkig maken. Laudatio bij de scriptie van Marilie Odding
2020. Laudatio bij de scriptie van Koen Wouda: 'Steun aan de PVV'.

Laatst gewijzigd:17 september 2021 13:33

Contact information

Gadourekbuilding

Room:
309
Telephone: