Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us dr. G.E. (Gijs) Huitsing

dr. G.E. Huitsing

Universitair Docent

Handige links

 1. Plotten interacties
 2. Academic Phrasebank
 3. Mergen pdf-documenten
 4. Een cursus snellezen volgde ik bij Peter La Roi.
  Onmisbaar zijn een Metronoom en gratis snelleessoftware Spreeder.
 5. How to do cross-sectional network analyses? A 6,5-minute tutorial of Pnet, utilizing Exponential Random Graph Models (ERGMs) (Gijs Huitsing, 2011)
 6. How to draw networks from a matrix? A short instruction for Netdraw within UCInet (Gijs Huitsing, 2009)


Teaching experience

 1. Onderwijssociologie (2018 - nu, bachelor sociologie - SOBA207A)
 2. Beleid & Interventies (2015- nu, master sociologie, specialisatie Criminaliteit en Veiligheid - SOMA905)
 3. Methodologie & Dataverzameling (2015 - 2018, bachelor sociologie - SOBA106A)
 4. Sociologie van criminaliteit en veiligheid (2010 - nu, bachelor sociologie; jaarlijks gastcollege over "pesten")
 5. Onderzoeksforum (2012-2013, master sociologie - SOMA01)
 6. Project onderwijssociologie (2010-2012, bachelor sociologie - SOBA213A - In samenwerking met CMO Groningen).
  2012: Leefbare dorpen zonder basisschool? De relatie tussen de aanwezigheid van een basisschool en de ervaren leefbaarheid in Groningse dorpen: Een case study
  2011: Toekomstbestendig plattelandsonderwijs: Verkenning van mogelijkheden en belemmeringen voor samenwerking tussen dorpsscholen. Download eindrapport.
  2010: De veilige school: De rol van gedrag, klasgenoten en schoolbeleid in de veiligheidsbeleving van leerlingen.
 7. Onderzoeksproject (februari 2009 en januari 2010, bachelor sociologie)


Supervision of a Bachelor or Master Thesis

Master thesis

 1. Nadine Emmens (stage bij VONK/Academische werkplaats C4Youth / Effectiviteit van de behandeling van jongeren met gedrags- en emotionele problemen in Noordoost- Nederland. Onderzoek naar gezinsfactoren die dit behandeleffect beïnvloeden; 2020). 
 2. Savanna Reilman (stage bij politie Noord-Nederland / Cybercrime en slachtofferschap: Onderzoek naar de aangiftebereidheid van cybercrime slachtoffers op basis van politie-ervaringen uit het verleden; 2019; co-supervisor-begeleider: Michaël Mäs)
 3. Johan Hiemstra (stage bij Universiteit Leiden en Politie Noord-Nederland / Verkennend onderzoek naar het sociale netwerk van prostituees in Noord-Nederland op basis van politieregistraties: Omvangschatting, vaststellen van subgroepen en sleutelposities; 2018)
 4. Angela van der Velde (stage bij Fries Sociaal Planbureau / ‘Verplicht vrijwillig’ Een kwalitatief onderzoek naar de uitvoering van de maatschappelijke tegenprestatie voor een uitkering in Friesland en het begrip wederkerigheid; 2018; co-supervisor-begeleider: Jacob Dijkstra)
 5. Frank de Wit (stage bij politie Noord-Nederland / Exploratief onderzoek naar geldezels in Noord-Nederland; 7; 2018; co-supervisor-begeleider: Michael Mäs)
 6. David Wedema (stage bij JeugdBescherming Noord / Serieuze delinquentie: Een opeenstapeling van problemen?; 7.5; 2017)
 7. Froukje Oosting (stage bij Het Kopland, Groningen / Huiselijk geweld binnen "WIJ" Groningen: Een beleidsreconstructie van de decentralisatie van de aanpak van huiselijk geweld & Een beleidsevaluatie van de aanpak van huiselijk geweld door de sociale teams van de gemeente Groningen; 6.5; 2017; co-supervisor)
 8. Rosa Boers (stage bij Sociologie / Alweer een verpeste werkdag: Een onderzoek naar de impact van pesten op de werktevredenheid; 7; 2016
 9. Vera Numan (stage bij Veiligheidshuis Drenthe / Pesters en slachtoffers classificeren: Een studie naar de validiteit van de Olweus Pester-Slachtoffer vragenlijst; 7; 2016)
 10. Marianne Hooijsma (Research Master, stage bij Respect Education Foundation, Fillipijnen; Broadening the range of research: Links between bullying and ethnicity in Philippine classrooms; 7.5; 2015)
 11. Andrée van der Ark (stage bij Sociologie & KiVa onderzoeksgroep / KiVa Leerkrachtenpilot 2015: Beïnvloedt sociaal kapitaal in schoolteams de effectiviteit van het anti-pestprogramma KiVa?; 8; 2015)
 12. Annemarie Nieboer (stage bij Sociologie & KiVa onderzoeksgroep / De rol van het schoolteam in de effectiviteit van een anti-pestinterventie: Een pilot op KiVa-scholen over werkomstandigheden op schoolniveau en percepties over de itnerventie op individueel niveau; 7.5; 2015)
 13. Lisette Bel (stage bij KiVa / Werkzame onderdelen binnen een antipestprogramma: Een onderzoek naar de effectiviteit van het KiVa-spel; 7;2014)
 14. Chiel Westra (stage bij Regiopolitie Groningen / Geweldplegers in Groningen en hun recidivegedrag: Wie zijn ze, in hoeverre recidiveren ze en welke eigenschappen zijn van invloed op recidive?; 7.5; 2013)
 15. Catho Geurtzen (stage bij Sonja Perren, University of Zürich, Zwitserland / Moral justifications of bullying within the context of school climate; 7.5; 2012).
 16. Anne Roorda (stage bij KiVa, Rijksuniversiteit Groningen / The impact of peer victimization: A closer look at victim- and bully-reported victimization at age 11 and perceived internalizing problems at age 19; 7.5; 2012).
 17. Eelko van der Weerd (stage bij Stamm CMO / Klein maar fijn? Een onderzoek naar de invloed van de schoolgrootte op de kwaliteit van het primair onderwijs; 6.5; 2012).

Bachelor thesis

 1. Anna Harbers (bachelor from honorary program / Genegenheid als beschermende factor: Effecten van sociale relaties op depressieve symptomen bij kinderen; 2020)
 2. Marijn Vleeskens (bachelor from honorary program / Pesten in de klas: De reactie van de leerkracht - De theory of planned behaviour toegepast op leerkrachten en hun intentie om pesten in de klas aan te pakken; 2020)
 3. Marianne Hooijsma (The impact of victimization on school well-being: The influence of the teacher-child relationship; 9; 2013).
 4. Kim Zunderdorp (bachelor from honorary program / Consequences of defending for status and affection: The effects of gender and KiVa; 9; 2012).
 5. Sarah Nijholt (bachelor from honorary program / Girls who bully boys: Forms and functions; 7.5; 2010).

Gadourek scriptieprijs

2020. Laudatio bij de scriptie van Koen Wouda: 'Steun aan de PVV'.

Laatst gewijzigd:25 juni 2020 14:00

Contact information

Gadourekbuilding

Room:
309
Telephone: