Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. F.J. (Frans) Sijtsma

dr. F.J. (Frans) Sijtsma

Associate Professor Faculty of Spatial SciencesReal Estate and Land Supply (Vastgoed en grond)

Verplicht hoor-werkcollege voor Masterstudenten vastgoedkunde (ca. 40 masterstudenten)

Hoorcollege Economische Geografie: Grote theorieën en actuele thema's

Verplicht voor eerste jaars studenten Sociale Geografie en Planologie en studenten Technische Planologie.

Met o.a. Virtueel veldwerk door studenten:

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=8f1ea1b316474d35878f32da490a9bbd

Dilemma's en thema's in vastgoedkunde / Individuele Schrijfopdracht Vastgoedkunde

Keuzevak voor Masterstudenten vastgoedkunde / Verplicht vak voor schakelaar studenten.
Studenten schrijven een wetenschappelijk essay over een actueel vastgoed probleem; nationaal of internationaal. Zie www.realissues.eu

Gastcollege over afwegingsmethoden

Voor studenten in de master 'Bêta in Beleid en Bedrijf' module Beleid

 

Gastcollege over biodiversiteitsindicatoren 

In de mastercursus Planning Methods and Evaluation van de master Environmental & Infrastructure planning 

 

Begeleiding van bachelor en masterscripties

Hieronder een selectie van scriptie projecten

2015

Ouahim, A (Ahmed), Ons huis in Marokko - Een verkennend onderzoek naar familiewoningen die Marokkaanse Nederlanders bezitten in Marokko. Trefwoord(en): Immigranten;Migratie;Transnationale banden;Transnationalisme;Nederlandse Marokkanen http://irs.ub.rug.nl/dbi/5566f39337464

Lindeboom, Y.G. (Ylze), Langer thuis blijven wonen, maar hoe dan? Een onderzoek naar de behoeften van ouderen in Friesland om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Trefwoord(en): Place Dependence;Place Attachment;Wonen;Zelfstandig;Ouderen;Place Identity http://irs.ub.rug.nl/dbi/5566f3222f07f

Prins, D. (Daan), Op weg naar een beslismodel voor gemeentelijk accommodatiebeleid. Inzicht in het samenspel tussen de subjectieve gebruikersvoorkeuren en de feitelijke capaciteit van accommodaties aan de hand van een online-digitale tool. Trefwoord(en): gemeentelijk; Accommodatiebeleid; Beslismodel 

http://irs.ub.rug.nl/dbi/5503050fab418

Zijlstra, P. (Peter), Gemeentelijk grondprijzenbeleid. Het besef van een nieuw realisme. Trefwoord(en): Grondmarkt;Grondbeleid;Grondprijzen;Grondprijs http://irs.ub.rug.nl/dbi/5566f12718982

Fleer, J.E. (Jeroen), De regionale luchthaven Groningen Airport Eelde, een goed vertrekpunt? Een onderzoek naar de economische betekenis van Groningen Airport Eelde voor Noord-Nederland en het vlieggedrag van jongvolwassenen woonachtig in Noord-Nederland. Trefwoord(en): bereikbaarheid;vestigingsplaatsfactor;regionale economie;multicriteria analyse;luchthaven;maatschappelijk belang;reisgedrag. http://irs.ub.rug.nl/dbi/550304cf39068

2014

Ferwerda, W.J.C. (Wilco), Woningwaarde en de afstand tot het CBD. Een empirische verkenning in de vorm van een woon-bid rent curve binnen de provincie Friesland. Trefwoord(en): Bid rent;CBD. http://irs.ub.rug.nl/dbi/530f59246912d

Davidson, M.R. (Marianne), De multifunctionele accommodatie in relatie tot het welzijn van ouderen. Trefwoord(en): Maatschappelijk Vastgoed;Exploitatie;Welzijn;Ouderen;Multifunctionele accommodatie;Vergrijzing;Gemeentelijk beleid http://irs.ub.rug.nl/dbi/5405d1aac03f7

Piek, A.(Anne), Droomhuismakelaar: niet te koopstaande woningen op de woningmarkt. Trefwoord(en): Verhuisbereidheid;Woningmarkt;Droomhuis;Makelaardij;Verhuismotieven. http://irs.ub.rug.nl/dbi/5405d1d7db7ab

van der Veen, J.A. (Jorn),  Stedelijk centrum als zwaartepunt? De structuren van de WOZ-waarde, werkgelegenheid, inkomensniveau en natuur in Nederlandse steden. Trefwoord(en): werkgelegenheid;WOZ-waarde;stedelijke indicatoren;zwaartepunt;inkomensniveau;natuur http://irs.ub.rug.nl/dbi/53f5e599a810d

2013

Asjes, A.G. (Anne), Stimuleren kopen, nog steeds zinvol? De potentie van verschillende huur-koop mixvormen geduid aan de hand van cruciale macro en micro-economische ontwikkelingen. Trefwoord(en): sociale huursector;koopsector;huur-koop mixvormen;woningmarkt;corporaties. http://irs.ub.rug.nl/dbi/527910ecc22b6

van Dalen, N.C. (Niels), Ruimtelijke ontwikkeling van de woningbouw in Nederland 1950-2010. Trefwoord(en): ruimtelijke ontwikkeling;1950-2012;woningbouw;hotspot analyse;Getis Ord Gi* http://irs.ub.rug.nl/dbi/519b61170fd0f

Evers, H.M. (Maarten), Risico-analyse actief gemeentelijk grondbeleid. Trefwoord(en): risico-indicatoren;ruimtelijke analyse;gemeentelijke risicoperformance;risico-analyse;grondmarkt;actief grondbeleid;gemeentelijke grondexploitaties. http://irs.ub.rug.nl/dbi/52d92f4dd5022

van Kempen, J.M.M. (Josje), eParticipation and Spatial Planning Trefwoord(en): Participatory Budgeting;citizen participation;eParticipation;eGovernment;eDemocracy http://irs.ub.rug.nl/dbi/532c07b6ef46c

Mintizs, J.A.M. (Makis), Verkenning van de vastgoedkundige ontwikkelingsalternatieven voor de Floriade 2022. Trefwoord(en): Vastgoedontwikkeling;Floriade. http://irs.ub.rug.nl/dbi/5252a6b0d6b3f

R.J.G. Reerink (Ralf), Droomhuis Matching. Een onderzoek naar de bereidheid tot verkoop van niet te koop staande woningen in Nederland, gebruikmakend van een matching-tool. Trefwoord(en): Niet te koop staande huizen;Woningmarkt;Matching;Droomhuis;Tool;Vraag. http://irs.ub.rug.nl/dbi/5252a6e572deb

Schoonderbeek, B.T. (Bas), De invloed van woonlasten op de woontevredenheid. Trefwoord(en): Woontevredenheid;Woonlasten. http://irs.ub.rug.nl/dbi/52550d0c37180

Veenstra, W. (Wisse), De draagbaarheid van de energielasten in beeld: de omvang van 'fuel poverty' in Nederland. Trefwoord(en): Betaalachterstanden;betaalbaarheid;energiearmoede;energie;huishoudens; energieconsumptie;fuel poverty;energielasten. http://irs.ub.rug.nl/dbi/5165506395796

 

Wessels, R.C. (Rick), Leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt: wie neemt welke maatregelen? Trefwoord(en): Gemeenten;Samenwerking;Maatregelen;Leegstand;Nederland;Kantoren;Eigenaren. http://irs.ub.rug.nl/dbi/50f8112f20788

 

Zonnenberg, E. (Erik), De invloed van e-commerce op de vraag naar winkelvastgoed. Trefwoord(en): leegstand;retail;internetwinkelen;e-commerce;winkelvastgoed;commercieel vastgoed. http://irs.ub.rug.nl/dbi/512b5ec4e977c

2012 en eerder 

2011

Daams, M.N. (Michiel), Miljonairs, woonlocaties en natuur. Een verkenning van onze toekomstige groene woonwensen. Trefwoord(en): Maslow;beleid;natuur-ruimtelijk; verkenning; toekomst; natuur; woonlocaties; miljonairs; behoeften;welvaart http://irs.ub.rug.nl/dbi/4dd374c97e91a

Schaareman, R.M. (Remco), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een ruimtelijk-ecologisch adviesbureau. Op zoek naar focus, resultaat en draagvlak. Trefwoord(en): MVO;adviesbureau; duurzaam;stakeholderbetrokkenheid; relatie;omgeving http://irs.ub.rug.nl/dbi/4e7c6a7bdd183

Werf, M. van der (Marcel) Een nieuwe vaarroute Lemmer - Tjeukemeer. Trefwoord(en): Veiligheidsgevoel;Belevingswaarde;MCKBA;Multicriteria kosten- batenanalyse;MKBA;Maatschappelijke kosten- batenanalyse;Waterrecreant;Vaarroute;Willingness to pay http://irs.ub.rug.nl/dbi/4e661fa09e226

H.H.C. (Henrick) van Niekerk, De beste maatregelen voor reductie van ammoniakemissie door melkveehouders in de provincie Drenthe. Onderzoek naar kosten, baten en draagvlak.  

Herman van Os, Nieuwe techniek, nieuwe aanpak - Wat zijn de beste locaties voor windenergieprojecten in de provincie Drenthe.

Hendrik Hoekstra 100 jaar economische ontwikkeling op Terschelling

Jenny Teune Internationalisering van bedrijven op het (internationale) Waddenplatteland.

Marieta Klimp Economische ontwikkelingskansen voor de Friese Bouwstreek 

Groene toplocaties - De private en collectieve waardering van toplocaties qua wonen, werken en overnachten in het groen. Studenten: Arend Jan Mansveld, Joep Olthuis,  Josje van Kempen,  Kiki Bot,  Nynke Pranger,  Renee Vroom, Rens Baltus, R obbert Boelens,  Stefan Dokters, T hom Dijkhuizen: www.groenetoplocaties.nl

 

 

 

Last modified:25 June 2022 4.21 p.m.