Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication

Communicatie over meertaligheid

Een groep Finstalige moeders in Groningen wil heel bewust hun kinderen tweetalig opvoeden. Maar ze stuiten daarbij nogal eens op  onbegrip en gebrek aan kennis bij leerkrachten en andere ouders. Kun je dan niet op het schoolplein tenminste Nederlands met je kind praten? krijgen ze vaak te horen. Deze groep trok daarom bij de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie aan de bel. Hoe groot is het gebrek aan kennis over tweetaligheid bij met name leerkrachten en wat is daartegen te doen?

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie startte vanwege deze signalen een onderzoeksproject waarin een drietal onderzoeken is uitgevoerd.

Meertaligheid op dit moment

Met het thema meertaligheid zijn we nog steeds bezig. Voor meer informatie over het lopende onderzoek, een boekje met portretten van meertalige Nederlanders in wording, mogelijkheden voor discussie en informatie en de ontwikkeling van een digitaal meertalig prentenboek.

Drie onderzoeken in een lijn

Het eerste onderzoek startte in maart 2005 en werd uitgevoerd door Fiona van Gelder, studente Communicatie- en Informatiewetenschappen. Zij onderzocht de kennis over meertaligheid en de houding ten opzichte van meertaligheid onder leerkrachten van groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport Van misverstand tot meertaligheid (hier klikken voor meer informatie). Fiona is zelf ook tweetalig opgevoed (Nederlands-Engels).

Het tweede onderzoek is in 2006 uitgevoerd door Anna Roslon, studente communicatie van de Hogeschool van Amsterdam. Zij deed onderzoek onder anderstalige ouders in Alkmaar. Het doel van dit onderzoek was om de informatiebehoeften van deze ouders over het onderwerp meertaligheid vast te stellen en te kijken welke rol de school in deze communicatie zou kunnen spelen.  Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport Meertaligheid, wel of geen onderwerp?(hier klikken voor meer informatie). Anna voedt haar zoon tweetalig op (Pools-Nederlands).

In het stageonderzoek van Lilian Bücking, studente Communicatie- en Informatiewetenschappen, is een overzicht gemaakt van alle buitenschoolse situaties waarin over meertaligheid gecommuniceerd wordt. U kunt daarbij denken aan gesprekken op consultatiebureaus, voorlichting door onderwijsbegeleidingsdiensten, informatiebijeenkomsten op anderstalige (zaterdags)scholen en vraag en antwoord in fora op internet. In dit onderzoek zijn de inhoud van deze communicatie en de -middelen die daarbij gebruikt worden onder de loep genomen om te komen tot een advies voor verbetering. Het rapport Meer talen, beter communiceren (hier klikken voor meer informatie) is in oktober 2006 gepubliceerd.

Laatst gewijzigd:01 maart 2021 16:59