Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication

Van misverstand tot meertaligheid

Misverstanden over meertaligheid wijdverbreid

De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van het ABCG (Advies en Begeleidingscentrum voor het onderwijs in Groningen) onderzoek uitgevoerd onder kleuterleerkrachten in de stad Groningen. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de kennis die leerkrachten hebben over het omgaan met meertalige kleuters. 15 september 2005 verschenen de resultaten in het wetenschapswinkelrapport Van misverstand tot meertaligheid.

Uit het onderzoek blijkt dat de misverstanden over meertaligheid wijdverbreid zijn onder kleuterleerkrachten en dat daardoor ouders veelvuldig verkeerde adviezen krijgen.

Deze misverstanden en adviezen staan een succesvolle meertaligheid in de weg en zijn bovendien nadelig voor de ontwikkeling van het Nederlands van deze kinderen. Het meest wijdverbreide misverstand heeft betrekking op het belang van de moedertaal.Twee derde van de 72 leerkrachten die meededen aan het onderzoek gaven namelijk het advies aan anderstalige ouders om Nederlands met het kind te spreken. Dit is juist zeer nadelig voor de ontwikkeling van het Nederlands van meertalige kinderen, omdat de moedertaal hen houvast biedt. Ook de kennis van het verloop van de meertalige ontwikkeling blijkt op een aantal punten onder de maat. Bovendien spreekt 33 % van de leerkrachten niet met ouders over meertaligheid, terwijl dat contact van groot belang is. Meer dan de helft van de leerkrachten denkt wel over voldoende kennis te beschikken, terwijl dat niet zo blijkt te zijn. De houding ten opzichte van meertaligheid onder leerkrachten is wel positief te noemen.

Het ABCG ziet het als een belangrijke opdracht om de kennis van leerkrachten op dit gebied te verbeteren. Taalontwikkeling is namelijk de sleutel tot schoolsucces. In aansluiting op dit rapport organiseert het ABCG daarom op 12 oktober een informatiebijeenkomst over omgaan met meertaligheid. De onderzoeker zal ook aanwezig zijn op deze bijeenkomst om de resultaten nader toe te lichten.

Ouders aan het woord

De wetenschapswinkel startte dit onderzoek vanwege signalen van hoogopgeleide anderstalige ouders, die constateerden dat er veel onbegrip en onkunde onder leerkrachten was op het gebied van meertaligheid. Ouders kregen veelvuldig verkeerde adviezen en er werden problemen geconstateerd die volgens de ouders normaal zijn bij een meertalige taalontwikkeling. Daardoor voelden zij zich onbegrepen, soms onzeker en niet gewaardeerd in hun keuze voor meertaligheid en ontstond er in een aantal gevallen onenigheid met leerkrachten en school. Deze ouders maken zich ook zorgen over laagopgeleide anderstalige ouders met minder kennis van zaken. De ervaringen van meertalige ouders zijn daarom ook in het rapport Van misverstand tot meertaligheid opgenomen.

Wilt u het rapport liever op papier ontvangen? Dat kan, mail naar: tawi let.rug.nl (kosten 10 euro ex. verzendkosten)

Laatst gewijzigd:17 augustus 2020 14:33