Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication

Meertaligheid, wel of geen onderwerp?

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de communicatieve behoeften van ouders van meertalige kinderen in Alkmaar. Er is daarbij vooral de nadruk gelegd op de communicatie met de basisschool over het onderwerp meertaligheid.

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

 • het schetsen van een beeld van de bestaande
  communicatieve situatie rond meertaligheid;
 • het in kaart brengen van communicatieve behoeften en
  verwachtingen van de ouders en de rol die de school
  daarin kan spelen;
 • het formuleren van voorstellen om de communicatie rond
  meertaligheid tussen ouders en school te verbeteren.

In het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met schooldirecteuren, de onderwijsbegeleidingsdienst OBD Noordwest en de Europese School in Bergen. Daarnaast zijn via vragenlijsten de ervaringen en verwachtingen van zo'n 200 ouders van meertalige leerlingen onderzocht.

De belangrijkste resultaten en adviezen uit het rapport:

Meertaligheid is helaas geen onderwerp

Meertaligheid is bijna nooit een onderwerp waar ouders met school over praten. Veel ouders denken er niet aan dat de school zou kunnen helpen. Veel scholen vergeten dat een kind dat heel goed Turks spreekt ook beter Nederlands kan leren dan een kind dat slecht Turks spreekt.

Geen problemen voor het Nederlands

Veel scholen en ook een deel van de ouders denkt dat de andere taal problemen met het Nederlands kan veroorzaken, Dat is niet waar. De beide talen kunnen elkaar juist versterken. Veel met kinderen in de eigen taal spreken en oefenen is daarom belangrijk. Uit het onderzoek blijkt dat het Nederlands een dominante positie heeft bij scholen en ouders. Een deel van de ouders spreekt en leest niet graag met het kind in de eigen taal, terwijl 100% het Nederlands van hun kind heel erg belangrijk vinden.

Scholen en ouders samen

De scholen en de ouders in Alkmaar geven beide aan dat een goede communicatie tussen de leerkrachten en anderstalige of meertalige ouders van groot belang is. Meertaligheid zou daarin een gewoon gespreksonderwerp moeten worden.

Gratis downloaden rapport of flyer?

Naast het onderzoeksrapport is er voor dit onderzoek ook een flyer gemaakt, met daarin de belangrijkste resultaten.

Wilt u liever een rapport op papier toegezonden krijgen? Dat kan voor 10 euro (ex. BTW en verzendkosten).  

Laatst gewijzigd:28 oktober 2019 13:42