Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenOnderzoek laten doen

Onze werkwijze

Bent u benieuwd hoe we deze samenwerking met u vormgeven? Hieronder beschrijven wij hoe we te werk gaan.

Onze werkwijze

Wanneer u contact opneemt wordt er vrijblijvend een afspraak gemaakt om de mogelijkheid tot samenwerking te bespreken. Hierbij zal een expert van de afdeling Research & Funding met u bespreken wat voor samenwerking u zoekt en hoe dit kan aansluiten bij de speerpunten van de universiteit.

Consortia

Samenwerking gebeurt vaak met meerdere MKB's en kennisinstellingen in een consortium. Dit heeft als voordeel dat bedrijven met verschillenden expertises elkaar versterken bij het uitwerken van een idee. Als uw interesses passen bij een bestaand consortium, is het goed mogelijk dat u hieraan deel kan nemen. Samen met de andere consortiumpartners kunt u dan bespreken wat de toegevoegde waarde is van uw bedrijf in het consortium.

Goede ideeën zijn besmettelijk. Wanneer uw idee omarmd wordt door wetenschappers van de universiteit is het mogelijk zelf een nieuw consortium op te richten. Zodra er een aantal partners hun idee hebben uitgewerkt, kan dit gebruikt worden bij het aanvragen van subsidie. Doordat er verschillende subsidie-instanties zijn, is er meestal een die past bij de ideeën en doelen van het consortium. Bij een succesvolle subsidieaanvraag is er geld om het idee in het consortium uit te werken.

Contact opnemen

Wilt u een afspraak maken? Of gewoon meer informatie? Neem contact op met de afdeling Research & Funding!

Laatst gewijzigd:13 december 2018 15:35
printView this page in: English