Skip to ContentSkip to Navigation
Research Our research Research per discipline History Secties Geschiedenis Oude Geschiedenis

Onderwijs

Oude geschiedenis

Bachelor

Op bachelorniveau geven de Groningse oudhistorici onderwijs aan de opleidingen Geschiedenis en Griekse en Latijnse talen en culturen (GLTC). Na inleidende colleges in het eerste jaar, raakt het onderwijs in de daaropvolgende jaren meer gespecialiseerd. Voor historici is het onderwijs in het tweede en derde jaar thematisch ingericht in de volgende richtingen: Geschiedenis van de Politieke Cultuur, Cultuurgeschiedenis, Economische en Sociale geschiedenis. Er is daarbinnen een jaarlijks wisselend divers en aantrekkelijk aanbod aan oud-historische college-onderwerpen. Het is mogelijk om je in de bachelorfase te specialiseren in de Oude Geschiedenis, bijvoorbeeld door het schrijven van de bachelorscriptie over een oud-historisch onderwerp.

Aanbod derdejaars bachelor-colleges 2017-2018

"Centre and periphery: travel and geography in the Ancient World" Docent: dr. J.W. Drijvers- semester 1

"Athletics, festivals and bodyculture in the Ancient World" Docent: prof. dr. O.M. van Nijf  - semester 2

Master

Oude Geschiedenis maakt deel uit van de master Oudheidstudies. Binnen deze eenjarige MA-opleiding biedt Oude Geschiedenis onderzoekscolleges aan en kun je verder specialiseren in de Oude Geschiedenis door onder meer het volgen van hulpwetenschappen zoals epigrafiek en archeologie.

Aanbod master-colleges 2017-2018

"Athens and Rome: empire and memory in Roman Greece" Docent: prof. dr. O.M. van Nijf - semester 1

"Crisis? What crisis? The Roman Empire in the third century" Docent: dr. J.W. Drijvers - semester 2

Researchmaster

Binnen de tweejarige researchmaster Classical, Medieval and Renaissance Studies (CMRS) kun je een specialistische opleiding Oude Geschiedenis volgen. Het profiel Oude Geschiedenis binnen CMRS biedt optimale mogelijkheden om het programma af te stemmen op je eigen belangstelling en wensen. Zo kunnen vakspecialistische "tutorials" en colleges kunnen worden gevolgd en een langer verblijf aan een buitenlandse universiteit behoort tot de mogelijkheden.

PhD programma

Er zijn mogelijkheden in Groningen te promoveren op een onderwerp uit de oude geschiedenis.

Laatst gewijzigd:08 mei 2019 11:45