Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum LandschapOnderzoek

Onderzoek

Het Kenniscentrum Landschap richt zich op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek van Nederlandse en internationale cultuurlandschappen. Dit onderzoek is sterk interdisciplinair van karakter: concepten en methoden uit de geesteswetenschappen, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en ruimtelijke wetenschappen worden verbonden tot een samenhangende analyse van verleden, heden en toekomst van cultuurlandschappen. Vaak heeft het onderzoek ook een sterk transdisciplinair karakter: in samenwerking met maatschappelijke partijen werkt het Kenniscentrum Landschap aan nieuwe oplossingsrichtingen voor de bescherming en ontwikkeling van cultuurlandschappen.

Het onderzoek van het Kenniscentrum Landschap concentreert zich op vijf hoofdthema’s:

1. Landschapsgenese van de Holocene cultuurlandschappen van Noord-Nederland, het Waddengebied en het voormalige Zuiderzeegebied (link)

2. Landschap, samenleving en economie van de zandlandschappen in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen en vroege nieuwe tijd (link)

3. Comparatief en interdisciplinair onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in verleden en heden (link)

4. De biografie van het landschap als sleutelfactor voor regionale planning en integraal landschapsbeheer (link)

5. Historische ecologie als fundament voor de integratie van natuurbeheer en erfgoedzorg (link)

Laatst gewijzigd:28 juli 2017 13:42
printOok beschikbaar in het: English