Skip to ContentSkip to Navigation
Research Centre for Landscape Studies Education

Open Colleges

Een deel van de bachelor- en mastervakken die het Kenniscentrum Landschap aanbiedt kan ook door niet-studenten worden gevolgd. Om te kunnen worden toegelaten tot een bachelorvak is een VWO-diploma of een HBO propedeuse diploma nodig. Om te kunnen worden toegelaten tot een mastervak is een HBO- of universitair bachelordiploma vereist. Studenten met een reguliere inschrijving bij een universiteit of hogeschool in Nederland kunnen deze vakken kosteloos volgen als bijvak.

Een 10 ECTS-vak (14 weken onderwijs) kost voor externe deelnemers € 400. Een 5 ECTS-vak (7 weken onderwijs) kost € 250. Opgave dient te geschieden door invulling en toezending van een formulier dat kan worden gedownload op: /let/studeren-bij-ons/andere-studiemogelijkheden/opencolleges/

De volgende zes vakken van het Kenniscentrum Landschap kunnen als open college worden gevolgd:

Bachelorvakken

1. Historische Buitenplaatsen en Landgoederen (vakcode LKA024B10; docenten: Nader te bepalen; omvang 10 ECTS = 280 studieuren; periode: februari t/m mei; eerstvolgende cursus start in februari 2017)

2. Reading Cultural Landscapes: Past and Present (vakcode LKX023P05; docent dr. E.W. Meijles; omvang 5 EXTS = 140 studieuren; periode april t/m mei; eerstvolgende cursus start in april 2017)

3. Onderzoekscollege Europese Landschappen (vakcode LKA032B10; docenten prof.dr.ir. Th. Spek & drs. A. J. Wolff; omvang 10 ECTS = 280 studieuren; periode september t/m januari; eerstvolgende cursus start in september 2017)

Mastervakken

1. Historische Buitenplaatsen en Landgoederen (vakcode LKA029M10; docenten: Nader te bepalen; omvang 10 ECTS = 280 studieuren; periode: februari t/m mei; eerstvolgende cursus start in februari 2017)

2. Landschappen van Nederland (vakcode LKA033M10; docenten prof.dr.ir. Th. Spek, dr. E.W. Meijles & drs. A.J. Wolff; omvang 10 ECTS = 280 studieuren; periode september t/m januari; eerstvolgende cursus start begin september 2017)

3. Landschappen van Europa (vakcode LKA032M05; docenten prof.dr.ir. Th. Spek & drs. A. J. Wolff; omvang 5 ECTS = 140 studieuren; periode september t/m oktober; eerstvolgende cursus start in september 2017)

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 12:31