Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum LandschapOnderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt jaarlijks een ruim aanbod aan wetenschappelijk onderwijs voor diverse doelgroepen: bachelorstudenten (HBO en universitair), masterstudenten, werknemers uit de vakwereld, maar ook vrijwilligers en liefhebbers die hun kennis over verleden, heden en toekomst van ons landschap willen vergroten kunnen bij ons terecht. We verwelkomen dan ook jaarlijks studenten en cursisten van geheel verschillende achtergrond en geheel verschillende vooropleidingen.

Kern van ons onderwijs is een sterk interdisciplinaire benadering van het landschap. Kennis vanuit verschillende vakgebieden wordt verbonden tot een samenhangend verhaal over de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actualiteit van het landschap, zowel regionaal, natioaal als internationaal. Veel van ons onderwijs is sterk praktijkgericht: binnen tal van cursussen besteden we ruime aandacht aan actuele vraagstukken op het terrein van landschapsbeleid, planning, ontwerp en beheer.  

Het onderwijsaanbod spitst zich toe op de volgende mogelijkheden:

  • Bacheloronderwijs Landschapsgeschiedenis: de docenten van het Kenniscentrum Landschap verzorgen binnen de Engelstalige bacheloropleiding History of Art & Architecture een ruim aanbod aan landschapsvakken dat zowel door eigen studenten als studenten van andere opleidingen kan worden gevolgd. Meer informatie.
  • Masteropleiding Landschapsgeschiedenis: een belangrijke pijler van ons onderwijs is de éénjarige Nederlandstalige masteropleiding Landschapsgeschiedenis die studenten opleidt voor een loopbaan als landschapsspecialist in het natuur- en landschapsbeheer, de erfgoedzorg, de ruimtelijke ordening en aangrenzende werkvelden. Dit onderwijs is Nederlandstalig en is toegankelijk voor studenten met verschillende vooropleidingen. Meer informatie.
  • Colleges Historische Buitenplaatsen: jaarlijks biedt het Kenniscentrum Landschap van februari t/m mei een reeks hoorcolleges en excursies aan over historische buitenplaatsen en landgoederen, zowel op bachelor- als masterniveau, door bachelor- en masterstudenten, maar ook door externe deelnemers met een HBO- of universitaire achtergrond. Meer informatie.
  • Open colleges: een deel van ons bachelor- en masteronderwijs is tegen betaling ook toegankelijk voor belangstellenden van buiten de universiteit, zoals werknemers uit de vakwereld, vrijwilligers of andere landschappelijk geïnteresseerden. Meer informatie.
  • Landschapscursussen: jaarlijks organiseert het Kenniscentrum Landschap één of twee landschapscursussen voor belangstellenden uit het werkveld, vrijwilligers of andere landschappelijk geïnteresseerden. Deze cursussen bestaan gewoonlijk uit een programma van colleges en excursie op vrijdagen verspreid over een periode van twee tot drie maanden. Ook worden soms cursussen van drie aaneengesloten dagen verzorgd. Meer informatie.
  • Studiereizen en excursies:met enige regelmaat organiseert het Kenniscentrum Landschap een wetenschappelijke studiereis waarin de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actualiteit van de cultuurlandschappen in een Europese regio centraal staan. Deze meerdaagse busreizen worden geleid door deskundige stafleden en kunnen zowel door studenten als externe deelnemers worden gevolgd. Reisdoelen voor de komende jaren zijn Zuid-Engeland (juni 2017) en Noord-Italië (april 2019). Meer informatie.
Excursie Noord-Nederland: tussenstop op de Waddendijk
Excursie Noord-Nederland: tussenstop op de Waddendijk
Laatst gewijzigd:15 januari 2017 20:52
printOok beschikbaar in het: English