Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum Landschap

Kenniscentrum Landschap

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen is een interdisciplinair expertisecentrum dat zich richt op wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling op het terrein van het Nederlandse en Europese landschap.

De drie hoofdtaken van het Kenniscentrum Landschap zijn:

  • Onderwijs: het verzorgen van wetenschappelijk bacheloronderwijs (Engelstalig) en masteronderwijs (Nederlandstalig) op het gebied van de landschapsgeschiedenis;
  • Onderzoek: de uitvoering van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar verleden, heden en toekomst van het landschap;
  • Kennisuitwisseling: het verspreiden en uitwisselen van landschapskennis door middel van symposia, cursussen, websites, open colleges, excursies, studiereizen en andere activiteiten.

Het Kenniscentrum Landschap maakt deel uit van de Faculteit der Letteren en is in 2010 opgericht. Momenteel bestaat het centrum uit zes stafleden, vier projectmedewerkers, tien promovendi en ruim veertig masterstudenten.

Sinds 2012 is aan het Kenniscentrum ook de Bijzondere Leerstoel Historische Buitenplaatsen en Landgoederen verbonden, ingesteld door de Stichting Van der Wyck-de Kempenaer.

Nieuws

Er is op dit moment geen nieuws dat aan uw criteria voldoet.

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen die aan uw criteria voldoen.

printView this page in: English