Skip to ContentSkip to Navigation
Education PhD programmes Groningen Graduate Schools Graduate School of Medical Sciences Junior Scientific Masterclass JSM Subsidies
University Medical Center Groningen

Procedure Stipendium 'kort buitenland bezoek'

Procedure voor indienen aanvragen JSM Stipendium 'kort buitenland bezoek'


1. De begeleider vult het Aanvraagformulier JSM Stipendium 'kort buitenland bezoek' in. Aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Secretariaat JSM.

2. Het aanvraagformulier dient, volledig ingevuld en ondertekend, geretourneerd te worden naar het Secretariaat JSM. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

3. De subsidieontvanger is verplicht binnen één maand na beëindiging van het buitenland bezoek een reisverslag aan de JSM te doen toekomen betreffende de verrichtingen uitgevoerd gedurende de subsidieperiode. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Reisverslag kort buitenland bezoek

Aanvullende informatie:

- Informatiefolder + Bepalingen JSM Stipendium 'kort buitenland bezoek' (Word, 91 kB)

of

dr. J.M. van der Mark - van der Wouden, beleidsmedewerker JSM

tel.: 050 - 363.8263

e-mail: j.m.van.der.mark umcg.nl

Laatst gewijzigd:29 juli 2020 09:28