Skip to ContentSkip to Navigation
Education PhD programmes Groningen Graduate Schools Graduate School of Medical Sciences Junior Scientific Masterclass
University Medical Center Groningen

Mission Statement

Junior Scientific Masterclass
Junior Scientific Masterclass

 

'De Junior Scientific Masterclass biedt binnen het curriculum Medische Wetenschappen en tandheelkunde een infrastructuur aan voor studenten met extra belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Door het aanbieden van extra cursussen en onderzoeksplekken wordt hun de mogelijkheid geboden om binnen het Bachelorsprogramma een 'Honours'-graad voor onderzoek te behalen en/of gecombineerd met hun co-assistentschappen een promotietraject te volgen resulterend in een MD/PhD. De JSM wil binnen het UMC Groningen een professionele kweek­vijver zijn voor (tand)artsen, die later patiëntenzorg willen combineren met wetenschappelijk onderzoek.'

 

 

 

 

Laatst gewijzigd:29 juli 2020 09:29