Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassMD/PhD-traject
University Medical Center Groningen

Aanvraagformulier en procedure

Aanvraagformulier MD/PhD-traject
Aanvraagformulier MD/PhD-traject

Procedure voor het indienen van een aanvraag voor een MD/PhD-traject
1. De student heeft een promotor(/onderzoeksbegeleider) gevonden en zij vullen samen het aanvraagformulier in het Engels in. Aangezien het om een persoonsgebonden aanvraag gaat, spreekt het vanzelf dat de student de hoofdmoot van de aanvraag zelf schrijft. In het aanvraag-formulier dient duidelijk naar voren te komen dat de student aantoonbaar voorwerk heeft verricht in de onderzoekslijn van het promotieonderzoek. Betrokkenheid blijkt uit tenminste één publicatie of manuscript met de student als eerste auteur (data paper, geen review, geen gedeelde eerste auteurschap), dat is aangeboden aan een internationaal tijdschrift. Het promotieonderzoek dient ingebed te zijn in een van de vijf onderzoeksinstituten (GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute) van de Graduate School Medical Sciences van het UMCG. De student heeft geen studieachterstand aan het eind van het studiejaar 4 (M1), op het moment dat een MD/PhD-aanvraag wordt gediend. De complete aanvraag dient, ondertekend, niet ingebonden, enkelzijdig afgedrukt en in twee-voud (origineel en kopie), ingeleverd te worden bij het Secretariaat JSM. De officiële aanvrager is de onderzoeksbegeleider/promotor. Incomplete aanvragen worden worden direct afgewezen.


2. Begeleidend met het aanvraagformulier schrijft de student een sollicitatiebrief (in het Engels) met curriculum vitae gericht aan de voorzitter van de JSM, prof.dr. R.J. Porte.


3. In de aanvraag wordt aangegeven hoe het werkplan van de student er uit zal zien en wanneer de startdatum van de co-assistentschappen gepland is (goedkeuring van dr. J.M. van der Mark, stagemanager van het Onderwijsinsituut, is een vereiste).


4. In aanvulling op de MD/PhD-aanstelling stelt het bestuur van het UMCG ook een 'bench fee' ter beschikking. Mocht de projectbegroting het bedrag overschrijden, dan wordt ervan uit gegaan dat de ontbrekende financiële middelen door de afdeling zelf worden aangevuld. Een begroting dient in de aanvraag opgenomen te worden.


5. Deadlines voor het indienen van aanvragen voor MD/PhD-trajecten zijn 1 juni en 1 oktober van elk jaar.


6. De Programmagroep JSM controleert allereerst de aanvragen op volledigheid. Incomplete aanvragen (zie checklist op het aanvraagformulier; bv. geen "proof of submission", geen eerste auteurschap, geen handtekeningen, etc.) worden direct afgewezen. Vervolgens beoordeelt de MD/PhD-beoordelingscommissie de aanvragen. Kandidaten dienen een korte presentatie (in het Engels en mbv maximaal 3 power point dia's) te houden en worden door enkele leden van de commissie in persoon (geen Skype o.i.d) geïnterviewd. Van belang is zich te realiseren dat een aanvraag voor een MD/PhD-traject een persoonsgebonden aanvraag is. Het MD/PhD-traject is immers bedoeld om de carrièremogelijkheden van een toekomstig arts/onderzoeker te verbeteren. Dit betekent dat de kandidaat zelf minstens zo belangrijk is als het onderzoeksplan. De commissie zal de aanvragen op de bovengenoemde aspecten (CV kandidaat, zijn/haar presentatie tijdens het korte interview en de resultaten in het voortraject (publicaties)), en vanzelfsprekend op de kwaliteit en haalbaarheid van de onderzoeksvoorstellen beoordelen. De beoordelingscommissie brengt vervolgens advies uit aan de pro-decaan, de vijf wetenschappelijk directeuren (GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute) en de voorzitter van de JSM, die een definitief besluit zullen nemen over de honorering van de aanvragen.

Aanvullende informatie

dr. J.M. van der Mark - van der Wouden

tel.: 050 - 363.8263
e-mail: j.m.van.der.mark@umcg.nl

Laatst gewijzigd:06 juni 2018 09:59
printView this page in: English