Skip to ContentSkip to Navigation
EducationThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassGehonoreerde projecten
University Medical Center Groningen

Individueel onderzoeksproject (vanaf 2008 tot 2011)

Kunstwerk
Kunstwerk

 

Binnen Bachelor ‘Honours’-traject is het voor tweede en derdejaarsstudenten mogelijk een eigen onderzoeksproject uit te voeren, een Proefproject (6 EC) of een Individueel onderzoeksproject (tot september 2011; max. 6 EC). De JSM moedigt studenten aan naast de stage Wetenschap van hun reguliere studie één of meerdere van dergelijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit te voeren.

  

Gehonoreerde projecten:

- Individuele onderzoeksprojecten 2011

- Individuele onderzoeksprojecten 2010

- Individuele onderzoeksprojecten 2009

- Individuele onderzoeksprojecten 2008

 

 

 

 

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09