Skip to ContentSkip to Navigation
Education The Faculty Graduate Schools Graduate School of Medical Sciences Junior Scientific Masterclass Gehonoreerde projecten
University Medical Center Groningen

Gehonoreerde projecten

Kunstwerk
Kunstwerk

De Junior Scientific Masterclass (JSM) kent een drietal subsidies die het studenten makkelijker en/of mogelijk maken om wetenschappelijk onderzoek te doen naast hun studie.

Binnen het Bachelor ‘Honours’-traject is het voor tweede en derdejaarsstudenten mogelijk een JSM Proefproject uit te voeren. Bij honorering zal de student gedurende één maand in deeltijd (40%) worden aangesteld als student-assistent en de onderzoeksafdeling kan, onder voorwaarden, een kleine vergoeding voor de gemaakte onderzoekskosten verwerven. Sinds de start in 2001 hebben 571 studenten een Proefproject gehonoreerd gekregen*.

Een JSM stipendium 'Kort buitenland bezoek' stelt een student in staat een langdurige onderzoeksstage in het buitenland, als onderdeel van een JSM Proefproject dan wel MD/PhD-traject, goed voor te bereiden. Sinds de start in 2006 hebben 22 studenten een stipendium gehonoreerd gekregen**.

Een JSM MD/PhD-traject biedt een student de mogelijkheid en de financiële middelen om de opleiding tot arts of tandarts te combineren met een promotieonderzoek. Studenten wordt zo de kans geboden tegelijkertijd hun studie alsook een promotieonderzoek af te ronden. Sinds de start van het MD/PhD-programma in 2001 hebben 258 studenten** een MD/PhD-traject (voorwaardelijk) gehonoreerd gekregen. Mei 2006 hebben de eerste studenten het MD/PhD-traject het traject succesvol afgesloten. Inmiddels hebben 93 studenten** een MD/PhD-traject succesvol afgerond, waarvan 60 gepromoveerd binnen 2+2 jaren*.


*Updated april 2014
** Updated april 2014

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09