Skip to ContentSkip to Navigation
Education The Faculty Graduate Schools Graduate School of Medical Sciences Junior Scientific Masterclass Overzicht deelname aan JSM activiteiten
University Medical Center Groningen

Studiejaar 2008-2009


Studiejaar 2008-2009 wordt gekenmerkt door de start van het derde studiejaar van het JSM Bachelor 'Honours'-traject geneeskunde. Eind 2009 zullen dus de eerste studenten een Bachelorbul ontvangen met de speciale 'Honours'-aantekening.

Aan het eind van studiejaar 2008/2009 hebben 17 tweedejaarsstudenten 15 ECs of meer, en 13 derdejaarsstudenten 30 ECs of meer behaald binnen het 'Honours'-traject.

In studiejaar 2008-2009 organiseerde de Programmagroep JSM de volgende cursussen, activiteiten en projecten:

Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 1, 2008-2009
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 1, 2008-2009
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 2, 2008-2009
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 2, 2008-2009
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 3, 2008-2009
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 3, 2008-2009
Aantallen aangevraagde/gehonoreerde MD/PhD-trajecten, studiejaar 2008-2009
Aantallen aangevraagde/gehonoreerde MD/PhD-trajecten, studiejaar 2008-2009

 

*Deelnemers (succesvol afgerond)
**Gehonoreerd (afgerond)
***Aangevraagd (gehonoreerd)

 

 

 

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09