Skip to ContentSkip to Navigation
Education The Faculty Graduate Schools Graduate School of Medical Sciences Junior Scientific Masterclass Overzicht deelname aan JSM activiteiten
University Medical Center Groningen

Studiejaar 2006-2007


Studiejaar 2006-2007 wordt gekenmerkt door de officiële start van het JSM Bachelor 'Honours'-traject geneeskunde. Voor eerstejaarsstudenten geneeskunde is het sinds september 2006 mogelijk onderdelen van dit speciale programma te volgen. Het traject biedt studenten de mogelijkheid de bachelor af te sluiten met een 'Honours' (speciale vermelding op het getuigschrift).

Om in aanmerking te komen voor de eervolle vermelding 'Honours' dient de studenten minimaal 30 EC te behalen binnen het JSM Bachelor 'Honours'-traject, waarbij uit de onderdelen van studiejaar 2 èn van studiejaar 3 ieder minimaal 10 EC moeten worden behaald. De bacheloropleiding incl. 'Honours'-traject dient in totaal minimaal 210 EC te beslaan.

In studiejaar 2006-2007 organiseerde de Programmagroep JSM de volgende cursussen, activiteiten en projecten:

Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 1, 2006-2007
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 1, 2006-2007
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 2, 2006-2007
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 2, 2006-2007
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 3, 2006-2007
Deelname studenten aan JSM cursussen en activiteiten, studiejaar 3, 2006-2007
Aantallen aangevraagde/gehonoreerde MD/PhD-trajecten, studiejaar 2006-2007
Aantallen aangevraagde/gehonoreerde MD/PhD-trajecten, studiejaar 2006-2007

 

*deelnemers (succesvol afgerond)
**6 eindverslagen moeten nog ter beoordeling binnenkomen
***Aangevraagd (gehonoreerd)

 

 

 

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09