Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassBachelor 'Honours'-traject
University Medical Center Groningen

Studiejaar 3

Onderwijsinstituut, UMCG
Onderwijsinstituut, UMCG

Onderwijsprogramma, Studiejaar 3

New drug for heart failure? (2 ECTS)
In deze cursus krijgen studenten de mogelijkheid alles over hartfalen en geneesmiddelontwikkeling te leren van experts, en krijgen ze de gelegenheid om een fase I kliniek te bezoeken waar nieuwe geneesmiddelen worden getest bij gezonde vrijwilligers. De beste student wint een prijs.

Scientific Writing Course (2 ECTS)
In de medische wetenschap is het van groot belang om schriftelijk goed in het Engels te kunnen communiceren. Niet alleen voor het publiceren van de onderzoeksresultaten, maar ook bij het indienen van subsidieaanvragen, is het waardevol om correct Engels te kunnen schrijven.

Science Electives (3 ECTS)
Een Science Elective is een JSM activiteit om geïnteresseerde en gemotiveerde studenten actief te betrekken bij lopend onderzoek op een onderzoeksafdeling binnen het UMCG. Studenten krijgen in een klein groepje een theoretische en praktische introductie van het wetenschappelijk onderzoek binnen de discipline. Er worden verschillende Science Electives georganiseerd:

- 'Diagnostiek van de Toekomst' (3 ECTS)
- 'Modelsystemen' (3 ECTS)
- 'Multiple organ failure and the microvasculature: Can we find druggable targets?' (3 ECTS)

- Biology of cancer'(3 ECTS)

Medische statistiek (2 ECTS)
Studenten leren statistische analyses zelfstandig uit te voeren en te interpreteren met behulp van SPSS. Er wordt kennis gemaakt met meer geavanceerde statistische methoden en studenten leren situaties te herkennen waarin zulke methoden op zijn plaats zijn. De nadruk zal liggen op het begrijpen van de statistiek.


Klinische Epidemiologie (2 ECTS)
Studenten leren dat de 'Klinische Epidemiologie' een aparte discipline is. Na afloop van de cursus heeft de student voldoende inzicht verworven om zelf klinisch-epidemiologisch onderzoek te kunnen doen.

Critical Reading Classes (1 ECTS)
Tijdens de ‘Critical Reading Classes’ leer je hoe je een wetenschappelijk artikel op een gestructureerde en kritische wijze kunt beoordelen en presenteren.

Proefdierkunde (4 ECTS)
Tijdens de cursus proefdierkunde wordt aandacht besteed aan meerdere aspecten van onderzoek met proefdieren o.a. wetgeving, proefopzet, microbiologische status, anesthesie, pijnbestrijding, peri-operatieve zorg, stress/welzijn en gedrag, veldonderzoek, pathologie, huisvesting en verzorging, kwaliteitsbewaking, ethiek, de dierexperimentencommissie en biotechnologie.

Stralingsbescherming
Bij medisch diagnostisch én medisch wetenschappelijk onderzoek wordt soms radioactieve straling gebruikt. Studenten en medewerkers van het UMCG die met radioactieve straling werken zijn verplicht minimaal stralingsdeskundige niveau 5 te zijn. Dit betekent dat zij bij het werken met radioactieve straling zelfstandig hun eigen veiligheidssituatie kunnen beoordelen en indien nodig corrigerend kunnen optreden.

Wetenschappelijke Integriteit: dilemma's en verleiding (2 ECTS)
Wat betekent het om wetenschappelijk verantwoord en ook integer onderzoek te doen? Aan de hand van de standpunten van vier personages worden morele keuzes en de ethische verantwoording daarvan behandeld.


Proefproject (6 + 1 ECTS)
Een kortdurend, individueel onderzoeksproject. Deadlines voor het indienen van een aanvraag voor een Proefproject (incl. financiële ondersteuning voor student en onderzoeksafdeling) zijn 1 februari, 15 mei en 1 november van elk jaar.

Introductiecursus 'Project Management' (1 ECTS)
De Introductiecursus ‘Project Management’ leert je op een gestructureerde wijze een onderzoeksproject voor te bereiden en uit te voeren.

Science course: COMPASS (3 ECTS)
De JSM COMPASS cursus is een intensieve ‘science training’ op locatie voor 20 geselecteerde studenten. Onder begeleiding van senior artsen en onderzoekers komen alle aspecten van het doen van wetenschappelijk onderzoek aan bod, zoals kritisch lezen en schrijven, het formuleren van een goede vraagstelling of hypothese, onderzoeksmodellen en modelsystemen, en het bewerken/verwerken van resultaten. Tevens doorloop je het hele traject voor het aanvragen van een onderzoekssubsidie.

Laatst gewijzigd:20 november 2018 15:42
printView this page in: English