Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassBachelor 'Honours'-traject
University Medical Center Groningen

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

'Honours'-bokaal
'Honours'-bokaal

Het Bachelor 'Honours'-traject is opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2010-2011 van de Bacheloropleiding Geneeskunde en Tandheelkunde.

Met betrekking tot het 'Honours'-traject staat in de OER het volgende:

Honours’-aantekening voor wetenschap

Om in aanmerking te komen voor de ‘Honours’--aantekening voor wetenschap in het kader van het facultaire JSM Bachelor ‘Honours’-programma dient een student minimaal 30 EC te behalen binnen het JSM Bachelor‘Honours’- programma. De Bacheloropleiding Geneeskunde, inclusief het facultaire JSM Bachelor ‘Honours’-programma beslaat daarmee in totaal een studielast van minimaal 210 EC.

Ten einde in aanmerking te kunnen komen voor de ‘Honours’-aantekening voor wetenschap dient de student:

- uit de onderdelen van jaar 2 èn van jaar 3 van het JSM Bachelor ‘Honours’-programma ieder minimaal 10 studiepunten te hebben behaald.

- en minimaal 1 JSM Proefproject (6 EC) te hebben afgelegd.

- en de derde jaars cursus "wetenschappelijke integriteit" met goed gevolg hebben afgesloten.

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09
printView this page in: English