Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassBachelor 'Honours'-traject
University Medical Center Groningen

Bachelor 'Honours' en KPP

Onderwijsinstituut, UMCG
Onderwijsinstituut, UMCG

Bachelor 'Honours'-traject en Keuzeprojecten Persoonlijke Profilering
Zowel studiejaar 2 als 3 van de Bachelorfase Geneeskunde omvat het onderdeel Keuzeproject Persoonlijke Profilering (KPP) waarvoor in beide jaren 3 ECTS kunnen worden behaald. Met betrekking tot de invulling van dit onderdeel is de student vrij in zijn of haar keuze, voor zover deze invulling is goedgekeurd door de Commissie KPP. De student kan een KPP volgen dat wordt aangeboden door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), maar kan ook een individueel traject kiezen.

Studenten die een individuele invulling willen geven aan hun KPP, kunnen in studiejaar 2 en 3 hiervoor ook onderdelen uit het JSM Bachelor 'Honours'-traject volgen. Het betreffende onderdeel dient een minimale omvang van 3 ECTS te hebben en de student dient een aanvraag in te dienen bij de commissie KPP. Indien een onderdeel uit het JSM Bachelor 'Honours'-traject wordt doorlopen in het kader van KPP, tellen de studiepunten voor dit onderdeel niet meer mee voor het 'Honours'-traject.

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09
printView this page in: English