Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassBachelor 'Honours'-traject
University Medical Center Groningen

Bachelor 'Honours'-traject

'Honours'-bokaal
'Honours'-bokaal

Wat is het JSM Bachelor 'Honours'-traject?
Het JSM Bachelor 'Honours'-traject is een voor Nederland uniek en uitdagend, wetenschappelijk opleidingstraject additioneel en parallel aan de reguliere geneeskundestudie. Het 'Honours'-traject beoogt gemotiveerde studenten vanaf het eerste studiejaar actief te betrekken bij het (klinisch-) wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het 'Honours'-traject wil studenten vroeg in de studie de basisvaardigheden bijbrengen voor een wetenschappelijke carrière als artsonderzoeker.

Voor wie is het bedoeld?
Het JSM Bachelor 'Honours'-traject is, in principe, toegankelijk voor alle studenten geneeskunde en tandheelkunde. Voor een aantal onderdelen binnen het 'Honours'-traject zal selectie plaatsvinden. Selectie zal daarbij plaatsvinden op basis van belangstelling, motivatie, onderzoekservaring en het opgebouwde portfolio.

Hoe is het programma opgebouwd?
Het onderwijsprogramma van het JSM Bachelor 'Honours'-traject is breed van opzet en biedt studenten alle ruimte om de eigen interesses volledig tot ontplooiing te laten komen. Naast de keuzevrijheid met betrekking tot de te volgen programmaonderdelen binnen het 'Honours'-traject hebben studenten ook de vrijheid om binnen de verschillende programmaonderdelen keuzes te maken wat betreft het (onderzoeks)onderwerp.

Wat valt er mee te bereiken?
Studenten die het 'Honours'-traject met goed gevolg hebben afgelegd, zullen de vermelding 'Honours' op het getuigschrift (‘diplomasupplement’) van het Bachelorexamen verwerven. Om in aanmerking te komen voor de eervolle vermelding 'Honours' dient de student minimaal 30 ECTS te behalen binnen het JSM bachelor 'Honours'-traject, waarbij uit de onderdelen van studiejaar 2 èn van studiejaar 3 ieder minimaal 10 ECTS moeten worden behaald. De bacheloropleiding incl. 'Honours'-traject beslaat in totaal minimaal 210 ECTS.

Aanmelden?*
Studenten die willen deelnemen aan onderdelen van het Bachelor 'Honours'-traject kunnen zich voor iedere cursus afzonderlijk aanmelden via de Student Portal.

*Het aantal plaatsen voor verschillende JSM cursussen/activiteiten is beperkt. Studenten dienen zich voor deze cursussen/activiteiten vooraf aan te melden via Nestor. Studenten die zich voor een cursus/activiteit hebben aangemeld, maar niet kunnen deelnemen, dienen minimaal twee weken voorafgaande aan de cursus/activiteit de JSM hierover te informeren (incl. reden/motivatie). Studenten die zich te laat afmelden of zonder afmelding niet deelnemen aan een JSM cursus/activiteit, ontvangen een onvoldoende. Studenten die zich tweemaal ongemotiveerd, te laat en/of niet hebben afgemeld voor een JSM cursus/activiteit kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het Bachelor 'Honours'-traject.


Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09
printView this page in: English