Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of LawOrganisatie

Promovendiraad

De Promovendiraad bestaat uit 6 promovendi van verschillende vakgroepen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, die gemiddeld 1.5 jaar lid zijn van de raad. De opdracht van de Promovendiraad is tweeledig. Ten eerste vertegenwoordigt de raad de promovendi van de faculteit bij de Graduate School of Law (GGSL) en externe organisaties. Ook ondersteunen de leden van de raad promovendi met praktische of administratieve zaken die ze kunnen tegenkomen in hun onderzoekprogramma. Ten tweede organiseert de raad bijeenkomsten om ontmoetingen tussen de promovendi van de faculteit te stimuleren, zoals borrels, lunches en dagtripjes.

Activiteiten

Onderzoeklunch

Vier keer per jaar organiseert de promovendiraad een onderzoeklunch voor promovendi, waar een onderzoek gerelateerd onderwerp wordt gepresenteerd door een gastspreker. Na de lezing is er ruimte voor vragen en discussie.

Sociale activiteiten

Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 17 uur zijn alle promovendi welkom voor een borrel. Een keer per jaar (in maart of oktober) is er een activiteit in plaats van de reguliere borrel. Een “gezellige” bezigheid na een dag van lezen en schrijven. Ieder jaar organiseert de raad voor alle promovendi van de Faculteit een kerstdiner en een zomerse activiteit met een etentje.

Er zijn ook enkele universiteitsbrede organisaties voor promovendi, die activiteiten en ondersteuning aanbieden, Gopher en GRIN.

Leden van de Promovendiraad

Ceciel Nieuwenhout (voorzitter)
Bedrijfsrecht, Europees Recht en Belastingrecht

Tiddo Bos (penningmeester)
Privaatrecht en Notarieel Recht

Zhen Chen
Bedrijfsrecht, Europees Recht en Belastingrecht

Michelle Bruijn
Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis

Joe van Anken
Privaatrecht en Notarieel Recht

Martha Buit
Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde

Laatst gewijzigd:06 februari 2019 12:24
printView this page in: English