Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of LawOrganisatie

Organisatie

De huidige directeur van de GGSL is prof. dr. P.C. (Pauline) Westerman. Zij is eindverantwoordelijke voor de wetenschappelijke kwaliteit van zowel de onderzoek masters als de promovendi-opleiding. Zij is voorzitter van de toelatingscommissie voor de onderzoek masters en ook van de commissie die jaarlijks de kandidaten selecteert voor de beschikbare promotieplaatsen. Ze geeft advies over continuering en verlenging van promotietrajecten, voert overleg met externe partners en is beschikbaar voor consultatie aangaande zowel lopende student-assistentschappen van onderzoeksmasterstudenten als over lopende promotietrajecten. Zij is vertrouwenspersoon voor zowel staf als studenten/promovendi.

Mr. dr. A. (Albertjan) Tollenaar is adjunct directeur van de GGSL. Hij bepaalt mede het beleid voor zowel onderzoek masters als de promovendi-opleiding, is–samen met Dhr. G.J. Knot- de mentor van de startup groepen van de promovendi-opleiding, signaleert knelpunten, coördineert de sociaalwetenschappelijke trainingsonderdelen van onderzoek master en PhD-opleiding en fungeert eveneens als vertrouwenspersoon voor zowel studenten van de onderzoek master als voor de promovendi.

Drs. L. (Marjolijn) Both is de coördinator van de GGSL. Zij is verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het beleid betreffende onderzoek masters en promovendi-opleiding, onderhoudt contacten met PhD-raad en Onderwijscommissie, draagt zorg voor de verslaglegging van de activiteiten van de GGSL, is vraagbaak voor zowel onderzoeksmastersstudenten als promovendi in het vormgeven en organiseren van hun trajecten en fungeert mede als vertrouwenspersoon.

Dr. A. (Anita) Kram is verantwoordelijk voor het secretariaat van de GSSL. Zij onderhoudt contacten met studenten en promovendi, draagt zorg voor de verslaggeving via Hora Finita, is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond goedkeuring van manuscripten en de promotieplechtigheden en is belast met de financiële taken van de GGSL.

Laatst gewijzigd:05 december 2018 15:31
printView this page in: English