Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of LawOrganisatie

Onderzoekprogramma's

Het onderzoek van de faculteit rechtsgeleerdheid vindt plaats binnen het Groningen Centre for Law and Governance (GCLG).

Vanuit zes rechtsgebiedoverstijgende, multidisciplinaire en internationale onderzoeksprogramma's, wordt het onderzoek vanuit een Governance perspective benaderd. Law and governance is daarmee het metathema dat de verschillende onderzoeksprogramma's samenbindt.

Laatst gewijzigd:28 november 2017 11:37
printView this page in: English