Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP)

Publicaties

Tijdschriften

 • Appèl: maandblad van de werkgroep voor pacifistisch-socialisme
  onvolledige jaargangen: 1977
 • Bericht: PSP-nieuwsbrief voor inwoners van de stad Groningen
  onvolledige jaargangen: 1985-1989
 • Bevrijding
  volledige jaargangen: jrg. 22 (1978) - jrg. 33 (1989); jrg. 34 (1991)
  voortzetting van Radikaal: weekblad voor socialisme en vrede
 • Bevrijding: orgaan van de Pacifistisch Socialistische Partij
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1957) - jrg. 10 (1966) voortgezet als Radikaal: weekblad voor socialisme en vrede
 • Gewestelijk blad: PSP-Gewest Groningen)
  volledige jaargangen: 1980
  onvolledige jaargangen: 1978, 1981-1987
 • Informatie-bulletin PSP: maandblad van de PSP afdeling Groningen
  onvolledige jaargangen: 1971
 • Jongenoegen
  onvolledige jaargangen: 1979-1982
  waarschijnlijk opgegaan in Jongerencourant
 • Jongerencourant: keihard tegengeweld!
  onvolledige jaargangen: 1978-1982
  voortzetting van PSP-Jongerencourant: keihard tegengeweld!
  opgegaan in Rampspoed
 • Het kloppend hart: kwartaalblad Zuid-Holland Noord
  onvolledige jaargangen: 1981
 • LOVL: orgaan van de landelijke organisatie vertegenwoordigende lichamen van de Pacifistisch Socialistische Partij
  onvolledige jaargangen: 1967-1968
  niet verder verschenen
 • Megazine (themawerkgroep milieu & energie van de PSP)
  onvolledige jaargangen: 1986-1987
  niet verder verschenen
 • Mitek bulletin: (themagroep milieu & technologie van de PSP)
  onvolledige jaargangen: 1976-1982
 • Ons genoegen: intern PSP-orgaan
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1975) - nr. 215 (1986)
  NB. nr. 5 (1977) waarschijnlijk niet verschenen
  opgegaan in Bevrijding
 • OPSPraak: informatieblad van de PSP Groningen
  volledige jaargangen: 1982
  onvolledige jaargangen: 1983
  voortzetting van Strijdschrift
  voortgezet als PSP Groningen West
 • PSP-bulletin sociaal ekonomische akties
  onvolledige jaargangen: 1984
 • PSP Eemsmond in beweging
  onvolledige jaargangen: 1984, 1985
 • PSP Groningen West
  onvolledige jaargangen: 1984-1986
  voortzetting van OPSPraak: informatieblad van de PSP Groningen
  niet verder verschenen
 • PSP homonieuws/Homobevrijding
  volledige jaargangen: 1981-1982
  onvolledige jaargangen: 1980
 • PSP-Jongerencourant: keihard tegengeweld!
  onvolledige jaargangen: 1979
  voortgezet als Jongerencourant: keihard tegengeweld!
 • PSPost: weekelijks meededelingenblad van de afd. Groningen
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1976) - jrg. 5 (1980), jrg. 7 (1982)
  onvolledige jaargangen: jrg 6 (1981), jrg. 8 (1983) - jrg. 12 (1987)
  voortzetting van De socialist: maandblad van de P.S.P., Afdeling Groningen
 • PSPuck (PSPJG)
  onvolledige jaargangen: 1979
 • PSP-vrouwen nieuwsbrief
  onvolledige jaargangen: 1983-1984
 • Radikaal: weekblad voor socialisme en vrede
  volledige jaargangen: jrg. 1 (1967) - jrg. 11 (1977)
  voortzetting van Bevrijding: orgaan van de Pacifistisch Socialistische Partij
  voortgezet als Bevrijding
 • Rampspoed (uitgave van PSP jongeren, later van Dwars, jongerenorganisatie van GroenLinks)
  volledige jaargangen: jrg. 3 (1984) - jrg. 4 (1985), jrg. 7 (1988) - jrg. 10 (1991)
  onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1983), jrg. 5 (1986) - jrg. 6 (1987)
  voortgezet als Voorheen rampspoed (zie onder GROENLINKS)
 • De rode draad: PSP Landelijke Werkgroep Parlementair Werk
  volledige jaargangen: 1982 -
  eerst uitgegeven door PSP Landelijke Werkgroep Parlementair Werk, vanaf nr. 50 (mei 1987) samen met PPR Raads- en Statenwerk,
  vanaf nr. 66 (1988/89) samen met CPN, vanaf nr. 74 (april 1990) door GroenLinks
 • Rooie oortjes: officieel orgaan van PSP, Wijkgroep Helpman, Coendersborg & De Wijert
  onvolledige jaargangen: 1980
 • Socialisme en vakbeweging (kommissie vakbeweging van de PSP)
  onvolledige jaargangen: 1969
 • De socialist: maandblad van de P.S.P., Afdeling Groningen
  onvolledige jaargangen: 1971-1974
  voortgezet als PSPost: weekelijks meededelingenblad van de afd. Groningen
 • Socialistisch perspektief: politiek wetenschappelijk tijdschrift van de PSP
  volledige jaargangen: 1972-1973 (onder de titel Socialisties perspektief), jrg. 1 (1978) - jrg. 8 (1987)
  N.B. tussen 1973 en 1978 niet verschenen
  samengegaan met Komma, voortgezet als De helling
 • Spark: maandblad van de PSP afdeling Groningen en het PSP gewest Groningen
  onvolledige jaargangen: 1987-1990
 • Strijdschrift: Gronings blad voor socialisme en vrede
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1975) - jrg. 3 (1977)
  voortgezet als OPSPraak: informatieblad van de PSP Groningen
 • SVS-bulletin: mededelingenblad van de Stichting vorming en scholing PSP
  onvolledige jaargangen: 1978-1989
  niet verder verschenen
 • Uit de klei getrokken: uitgave van het gewestbestuur van de PSP Groningen
  onvolledige jaargangen: 1981-1986
 • Verzetje: orgaan van PSP-afdeling Groningen-Centrum
  onvolledige jaargangen: 1984
 • Wat zei de PSP
  onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1969)
Laatst gewijzigd:06 februari 2023 15:24