Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) Organisatie

Congressen

oprichtingsvergadering, 26 en 27 januari 1957 te Amsterdam
algemene vergadering, 22 en 23 februari 1958 te Utrecht
buitengewone algemene vergadering, 2 en 3 mei 1959 te Amsterdam
buitengewone algemene vergadering, 19 en 20 december 1959 te Hilversum
algemene vergadering, 14 en 15 mei 1960 te Utrecht
algemene vergadering, 15 en 16 april 1961 te Amsterdam
buitengewone algemene vergadering, 28 en 29 oktober 1961 te Apeldoorn
algemene vergadering, 27 januari 1962 te Arnhem
algemene vergadering, 3 en 4 november 1962 te Utrecht
buitengewone algemene vergadering, 8 december 1962 te Utrecht
algemene vergadering, 29 en 30 juni 1963 te Den Haag
algemene vergadering, 3 en 4 oktober 1964 te Rotterdam
buitengewone algemene vergadering, 19 december 1964 te Amsterdam
algemene vergadering, 2 en 3 oktober 1965 te Koog aan de Zaan
buitengewone algemene vergadering, 5 februari 1966 te Amsterdam
algemene vergadering, 19 en 20 november 1966 te Arnhem
algemene vergadering, 22 en 23 april 1967 te Utrecht
buitengewone algemene vergadering, 16 december 1967 te Utrecht
algemene vergadering, 15 en 16 juni 1968 te Hilversum
algemene vergadering, 25 en 26 oktober 1969 te Amsterdam
algemene vergadering, 26 en 27 september 1970 te Amersfoort
algemene vergadering, 9 en 10 januari 1971 te Amsterdam
algemene vergadering, 23 en 24 oktober 1971 te Groningen
buitengewone algemene vergadering, 16 september 1972 te Amsterdam
buitengewone algemene vergadering, 17 maart 1973 te Haarlem
algemene vergadering, 24 en 25 november 1973 te Amsterdam
buitengewone algemene vergadering, 11 mei 1974 te Amsterdam
algemene vergadering, 23 november 1974 te Utrecht
algemene vergadering, 19 en 20 april 1975 te Tilburg
algemene vergadering, 29 november 1975 te Zwolle
algemene vergadering, 22 en 23 januari 1977 te Rotterdam
algemene vergadering, 12 februari 1977 te Arnhem
algemene vergadering, 26 en 27 november 1977 te Den Haag
32e kongres, 25 november 1978 te Leiden (algemene vergadering)
34e kongres, 1 en 2 december 1979 te Maastricht (algemene vergadering)
35e kongres, 22 en 23 november 1980 te Leeuwarden (algemene vergadering)
36e kongres, 31 januari 1981 te 's-Hertogenbosch (algemene vergadering)
37e kongres, 31 oktober 1981 te Amsterdam
38e kongres, 24 juli 1982 te Amsterdam
39e kongres, 26 en 27 februari 1983 te Nijmegen
40e kongres, 11 en 12 juni 1983 te Steenwijk
41e kongres, 26 en 27 november 1983 te Groningen
42e kongres, 24 en 25 november 1984 te Rotterdam
43e kongres, 29 juni 1985 te Utrecht
44e kongres, 14 en 15 december 1985 te Wijk aan Zee
45e kongres, 22 november 1986 te Hilversum
46e kongres, 28 november 1987 te Dordrecht
47e kongres, 26 en 27 november 1988 te Zutphen
48e kongres, 1 juli 1989 te Amsterdam
49e kongres, 25 november 1989 te Nijmegen
50e kongres, 27 januari 1991 te Amsterdam (opheffingscongres)

Toelichting:

De 'algemene vergadering' was het hoogste orgaan van de PSP. Haar voornaamste taken waren het uitzetten van de politieke lijn van de partij, het beoordelen van het beleid van de landelijke partijinstanties en van de Eerste- en Tweede-Kamerfracties, alsmede het verkiezen van het partijbestuur. De algemene vergadering bestond uit afgevaardigden van de afdelingen en kwam jaarlijks tenminste één keer bijeen. Daarnaast bestond de mogelijkheid om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. De aanduiding 'algemene vergadering' werd verruild voor 'kongres' bij de wijziging van de statuten door de algemene vergadering van 25 november 1978. De mogelijkheid van een 'buitengewoon kongres' bleef bestaan. Tegelijk werd in het huishoudelijk reglement vastgelegd dat de PSP als regel haar congressen in november zou houden. Met deze verandering in de formele aanduiding van de hoogste partijinstantie begon de PSP haar congressen te nummeren, waarbij de voorgaande (buitengewone) algemene vergaderingen werden meegeteld. Het congres van 25 november 1978 werd als 32ste in de rij beschouwd. In een overzicht dat op dat congres werd uitgedeeld, ontbrak echter de algemene vergadering van februari 1958 en de buitengewone algemene vergadering van december 1964. Kennelijk realiseerde men zich later dat een bijeenkomst over het hoofd was gezien, want bij het eerstvolgende congres werd één nummer overgeslagen en nummer 34 toegekend - ten onrechte, zoals gezegd. Naar alle waarschijnlijkheid is de buitengewone algemene vergadering van 19 december 1964 - die in het partijorgaan Bevrijding noch staat aangekondigd, noch vermeld - niet meegeteld. De slotsom moet derhalve luiden dat de PSP niet 50, maar 51 (buitengewone) algemene vergaderingen en kongressen heeft gekend. In het bovenstaande overzicht is de officile nummering door de PSP aangehouden. 'Demonstratieve' congressen, die werden gehouden rond een bepaald onderwerp - later manifestaties geheten - zijn niet opgenomen.

Bron:
Gerrit Voerman, '(Buitengewone) algemene vergaderingen en kongressen van de PSP', in: Paul Denekamp, Bert Freriks en Gerrit Voerman, red., Sporen van pacifistisch socialisme. Bibliografie en bronnen betreffende de PSP, Amsterdam, 1993, 194-196.

Laatst gewijzigd:23 augustus 2023 10:33