Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) Geschiedenis

Partijarchief

Het partijarchief van de PSP is gedeponeerd op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.

Archiefoverzichten

Jack Hofman en Paul van Dun, ‘Inventarissen van de archieven van de landelijke PSP en enkele neveninstellingen’, in: Paul Denekamp, Bert Freriks en Gerrit Voerman, red., Sporen van pacifis­tisch socia­lisme. Biblio­grafie en bronnen betref­fende de PSP, Am­ster­dam, 1993, 100-177.

Mies Campfens, ‘Overzicht van PSP-archieven’, in: Paul Denekamp, Bert Freriks en Gerrit Voerman, red., Sporen van pacifis­tisch socia­lisme. Biblio­grafie en bronnen betref­fende de PSP, Am­ster­dam, 1993, 87-99.

Laatst gewijzigd:09 maart 2023 15:21