Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Katholieke Volkspartij (KVP) Geschiedenis

Bibliografie

Literatuur over de geschiedenis van de KVP

J.A. Bornewasser, Katholieke Volkspartij 1945-1980. Band I: Herkomst en groei (tot 1963) (Nijmegen 1995); band II: Heroriëntatie en integratie (1963-1980), (Nijmegen 2000).

H. Bakvis, Catholic Power in the Netherlands (Kingston en Montreal), 1981.

J. Beaufays, Les Partis Catholiques en Belgique et aux Pays-Bas 1918-1958 (Brussel 1973).

E. Janssen, 'De Rooms-katholieke Staatspartij en de krisis 1930-1940' in: Jaarboek van het Katholieke Documentatie Centrum (Nijmegen 1975), 39-79.

J.M.G. Thurlings, De wankele zuil: Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme (Nijmegen en Amsterdam 1971).

W.A.M. van Eekeren, The Catholic People’s Party in the Netherlands. A Study of the Party’s Origin, Unity, Organisation and Policies. Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Georgetown University (Washington, D. C. 1956).

Literatuur over de geschiedenis van de confessionele partijen

A.C.M.W. van Kessel, ‘Ruggen recht, heren!’ Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij (Hilversum 2003).

P. Luykx en H. Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991).

H. Righart, Het onveranderlijke Nederland. Een eeuw confessionele politiek (Voorburg 1989).

R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen 1996).

Zie ook: literatuur over de geschiedenis van het CDA

Laatst gewijzigd:21 februari 2023 12:26