Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Katholieke Volkspartij (KVP) Geschiedenis

Partijarchief

Het partijarchief van de KVP is gedeponeerd op het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Archiefoverzicht

'Archieven van de Katholieke Volkspartij', in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie , Nijmegen, 1991, 35-237.

Laatst gewijzigd:04 mei 2023 13:13