Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Katholieke Volkspartij (KVP)

Katholieke Volkspartij (KVP)

KVP logo

De Katholieke Volkspartij (KVP) werd op 22 december 1945 opgericht, als voortzetting van de RKSP. Tot 1977 regeerde de KVP, die zich in het politieke midden bevond, ononderbroken in kabinetten met de PvdA en de VVD. De partij trok bij de Tweede Kamerverkiezingen doorgaans ruim 30% van de stemmen, totdat door de ontzuiling in 1967 een scherpe daling inzette (tot bijna 18% in 1972). Op 11 oktober 1980 ging de KVP met de ARP en de CHU op in het CDA.

Personen

Cijfers

partijvoorzitters
secretarissen

Ledental partij

zetels:
Eerste Kamer
Tweede Kamer

Organisatie

Publicaties

statuten & reglementen

tijdschriftencollectie DNPP

Laatst gewijzigd:06 mei 2024 11:46