Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)

Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)

RKSP

De Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) was de voorloper van de KVP en werd formeel op 3 juni 1926 opgericht. Daarvoor waren de katholieken georganiseerd in de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen, die informeel ook al RKSP werd genoemd. Deze bond was in mei 1904 ontstaan. In de RKSP vonden alle katholieken (arbeiders, middenstanders, boeren, ambtenaren en werkgevers) politiek onderdak. De katholieken streefden naar samenwerking met ARP en CHU in de zgn. Coalitie.

Cijfers

Ledental partij

Laatst gewijzigd:20 februari 2023 15:18