Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Christen Democratisch Appel (CDA) Geschiedenis

Bibliografie

Literatuur over de voorgangers van het CDA

  • Literatuur over de geschiedenis van de ARP
  • Literatuur over de geschiedenis van de CHU
  • Literatuur over de geschiedenis van de KVP

Literatuur over de geschiedenis van het CDA

R. van Ark, T. Brinkel, E. Mathies e.a. (red.), 25 jaar CDA. Tussen macht en inhoud (Baarn 2005).

K. van Kersbergen, A.P.M. Lucardie en H.-M. T.D. ten Napel (red.), Geloven in macht. De christen-democratie in Nederland (Amsterdam 1993).

P. G. Kroeger en J. Stam, De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998 (Amsterdam 1998).

H.-M. T.D. ten Napel, ‘Een eigen weg’. De totstandkoming van het CDA (1952-1980) (Leiden 1992).

M. Metze, De stranding. Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe (Nijmegen, 1995).

D. Verkuil, Een positieve grondhouding. De geschiedenis van het CDA (Den Haag 1992).

K. Versteegh, De honden blaffen. Waarom het CDA geen oppositie kan voeren (Amsterdam 1999).

G. Voerman (red.), De conjunctuur van de macht : het Christen Democratisch AppeĢ€l (Amsterdam 2011).

R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen 1996).

Literatuur over de geschiedenis van de confessionele partijen

A.C.M.W. van Kessel, ‘Ruggen recht, heren!’ Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij (Hilversum 2003).

P. Luykx en H. Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991).

H. Righart, Het onveranderlijke Nederland. Een eeuw confessionele politiek (Voorburg 1989).

Laatst gewijzigd:20 februari 2023 14:21