Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP Politieke partijen Anti-Revolutionaire Partij (ARP) Geschiedenis

Bibliografie

Zie ook: literatuur over de geschiedenis van het CDA

Literatuur over de geschiedenis van de ARP

J.-J. van den Berg, Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie, 1956-1970, (Kampen 1999).

D.F.J. Bosscher, Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden 1939-1952 (Alphen aan den Rijn 1980).

C. Bremmer (red.), ARP: personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-revolutionaire partij (Franeker 1980).

G. Harinck, R. Kuiper en P. Bak, De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 (Hilversum 2001).

R. Janssens, De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888 (Hilversum 2001).

D.Th. Kuiper en G.J. Schutte (red.), Het kabinet Kuyper (1901-1905) (Zoetermeer 2001).

R. Kuiper, Herenmuiterij. Vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging, 1871-1894 (Leiden 1994).

R. Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld. Antirevolutionairen en het buitenland, 1848-1905 (Kampen 1992).

J.P. Stoop, 'Om het volvoeren van een christelijke staatkunde'. De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum (Hilversum 2001).

Literatuur over de geschiedenis van de confessionele partijen

A.C.M.W. van Kessel, ‘Ruggen recht, heren!’ Hoe de Nederlandse christen-democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de Europese Volkspartij (Hilversum 2003).

P. Luykx en H. Righart (red.), Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek (Den Haag 1991).

H. Righart, Het onveranderlijke Nederland. Een eeuw confessionele politiek (Voorburg 1989).

R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen 1996).

Laatst gewijzigd:20 februari 2023 17:09