Skip to ContentSkip to Navigation
Research DNPP

DNPP Lustrumcongres

De afgelopen decennia zijn de politieke partijen in toenemende mate onder druk komen te staan. Hoe moeten zij zich ontwikkelen om ook in de toekomst hun rol als intermediair tussen samenleving en staat te vervullen?

Vijftigjarig bestaan

In 2023 bestond het DNPP vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum organiseerde we een congres over de toekomstbestendigheid van de politieke partij. Het lustrumcongres vond verspreid over twee dagen plaats.

DNPP Lustrumcongres

Interactieve Workshop

Op 26 januari 2024 stond er een workshop op het programma die gericht was op uitwisseling tussen wetenschappers en deskundigen uit de politieke praktijk. Het thema van de workshop was: De toekomstbestendigheid van de politieke partij.

Susan Scarrow
Susan Scarrow

Lezing met Susan Scarrow

Op 9 november 2023 organiseerden we samen met Studium Generale een Engelstalige lezing met de Amerikaanse politicologe Susan Scarrow over de toekomst van de politieke partij.

Susan Scarrow onderzoekt de geschiedenis van de evolutie van politieke partijen in Europese democratieën sinds de jaren zeventig. Hoe reageerden partijen op nieuwe uitdagingen op het gebied van vertegenwoordiging? Wat zeggen de huidige ontwikkelingen over de toestand van onze hedendaagse democratie?

Laatst gewijzigd:05 februari 2024 15:14