Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Groninger Leergang Huurrecht

Over de Groninger Leergang Huurrecht

Ontwikkelen en leren houdt niet op na het afronden van uw opleiding. Een belangrijke reden om ook postacademisch onderwijs in het huurrecht aan te bieden.

De faculteit Rechtsgeleerdheid vindt het belangrijk om bij te dragen aan het juridische netwerk, met name in Noord-Nederland. Een belangrijke mogelijkheid om dit te doen is het ontwikkelen van cursussen en leergangen. De verplichting van de Raad voor de Rechtsbijstand voor advocaten in de sociale advocatuur om een specialisatieopleiding te volgen geeft ons de gelegenheid om die rol te vervullen. Met de Groninger Leergang Huurrecht kunnen we u tegen een gereduceerd tarief een opleiding bieden waarmee u voldoet aan die verplichting.

We hopen dat de GL Huurrecht een vast element in ons programma wordt en dat we u en uw collega's in de komende jaren persoonlijk mogen verwelkomen.

Laatst gewijzigd:28 september 2021 16:50