Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Michel Vols ontvangt Gratama Wetenschapsprijs

01 juli 2016
Michel Vols

Tijdens de zomerceremonie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft Michel Vols, adjunct hoogleraar openbare-orderecht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid, de Gratama Wetenschapsprijs in ontvangst mogen nemen. Vols ontving de prijs voor zijn spraakmakende onderzoek naar de aanpak van ‘neighbours from hell’: zeer asociale en overlast gevende mensen, zijn internationale prestaties en zijn inzet voor het maatschappelijk zichtbaar maken van wetenschappelijke onderzoeksresultaten.

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers van de universiteiten van Leiden en Groningen die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek. De prijs wordt toegekend voor onderzoek dat zij in een periode tot uiterlijk vijf jaar na hun promotie hebben gedaan.

De aanpak van overlast

Het recht moet volgens Vols niet alleen geschillen beslechten, maar ook problemen oplossen. In zijn onderzoek ontwikkelt hij samen met bijvoorbeeld woningcorporaties en politieambtenaren oplossingsgerichte methoden om overlast aan te pakken. Vols analyseert samen met econometristen grote hoeveelheden rechtszaken om zo te kunnen voorspellen wanneer een rechter besluit om een overlastgever uit zijn woning te zetten. Ook onderzoekt hij hoe rechters in Nederland slimmer gebruik kunnen maken van inzichten uit de gedragswetenschappen.

Vols is uitgegroeid tot de internationaal toonaangevende onderzoeker op het gebied van de delicate balans tussen het effectief aanpakken van verstoringen van de openbare orde en de eerbieding van mensenrechten van overlastgevers én slachtoffers.

Wetenschappelijk onderzoek zichtbaar maken

Frans Nelissen, directeur onderzoek Faculteit Rechtsgeleerdheid: “Vols slaagt er uitstekend in om zeer goed wetenschappelijk onderzoek maatschappelijk zichtbaar te maken. Dit doet hij bijvoorbeeld met zijn weblog met een online database van alle jurisprudentie die van onschatbare waarde is. Vols verschijnt regelmatig in kranten en op radio en televisie. Hij onderhoudt contacten met vele medewerkers van ministeries, gemeenten, woningcorporaties, politie en hulpverleningsinstanties. Hij verzorgde tientallen workshops waarin hij met veldwerkers onderzoekt hoe overlast in een vroegtijdig stadium kan worden tegengaan. Begin 2016 ontwikkelde Vols met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een online tool waar mensen een op maat gemaakt advies krijgen over een specifieke overlastsituatie. Kortom, een terechte winnaar van de Gratamaprijs.“

Besteding

De Gratama Wetenschapsprijs bedraagt €25.000,- en dient door de winnaar te worden besteed aan een doel dat bijdraagt aan zijn of haar verdere wetenschappelijke ontplooiing. Vols is van plan om de prijs te gebruiken voor verder onderzoek naar problem-solving courts. Hij zal daarvoor een tijd naar de Verenigde Staten van Amerika gaan: “In de VS werkt de rechterlijke macht, de geestelijke gezondheidszorg en verslavingsklinieken samen om onderliggende problemen van criminaliteit en overlast op te lossen. Ik wil onderzoeken of die aanpak werkt en wat eventueel in Nederland kan worden overgenomen”.

Meer informatie

Meer (contact)informatie over Michel Vols vindt u op zijn profielpagina en bij ‘Wetenschappers in beeld’.

Michel Vols (l) neemt de prijs in ontvangst van Jan Gratama, voorzitter van de Gratama Stichting (foto: Gerhard Taatgen)
Michel Vols (l) neemt de prijs in ontvangst van Jan Gratama, voorzitter van de Gratama Stichting (foto: Gerhard Taatgen)

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 08:42

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...