Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Gaswinning: van zegen tot ramp. Vijf hoogleraren over gevolgen bodemdaling, 26 februari

24 februari 2015

Een ramp voltrekt zich in Groningen. De bodemdaling veroorzaakt materiële schade in een omvang die straks zijn weerga niet kent. Dodelijke slachtoffers lijken een kwestie van tijd.

Zijn bevingen een fact of life of biedt het recht mogelijkheden om het gevaar te keren? Wat is de schade tot nu toe, welke schade moet worden vergoed en door wie?

De Juridische Faculteitsvereniging organiseert een hoorcollege door vijf hoogleraren van de Faculteit Rechtsgeleerdheid die in zullen gaan op deze vragen.

Locatie: Offerhauszaal, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Datum: 26 februari 2015
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur
Toegang: gratis

Prof. dr. O. Couwenberg, hoogleraar Rechtseconomie: Aardbevingen en schade: een overzicht van de stand van zaken
Prof. mr. dr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap: Het recht op veiligheid
Prof. mr. dr. H. E. Bröring, hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening: De dialoogtafel
Prof. mr. dr. A.J. Verheij, hoogleraar Privaatrecht: Aansprakelijkheid exploitant: omvang schade
Prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis, hoogleraar Religie en Recht: Aansprakelijkheid exploitant: causaliteit en voorzorg

poster gaswinning

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 09:11

Meer nieuws