Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law Knowledgebase Programmes, Course units & Tutoring

De Nationale Studenten Enquête (dutch only)

Wat is de NSE

Elk jaar, in januari, gaat de Nationale Studenten Enquête weer van start. Deze enquête is een van de mogelijkheden om feedback te geven op het onderwijs aan onze faculteit. Voor de faculteit is deze feedback erg belangrijk om verbeteringen door te kunnen voeren. We vertellen je graag wat we gedaan hebben en doen met de ontvangen feedback.

Zo is in eerdere enquêtes aangegeven dat:

 • Studenten meer aandacht willen voor het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk.
  Mede daarom hebben we het verplichte vak Recht in Praktijk opgenomen in onze masteropleidingen. Studenten kunnen deze ruimte gebruiken voor bijvoorbeeld een stage, advieswerk in een rechtswinkel of het meedoen aan pleitwedstrijden, masterclasses, etc. Daarnaast is dit jaar het Groninger Centrum voor Juridische Vaardigheden opgericht. Dit centrum ontwikkelt aanvullend onderwijsmateriaal gericht op het ondersteunen van studenten bij het verkrijgen en versterken van hun juridische vaardigheden.


 • Studenten de aansluiting met de beroepspraktijk voor verbetering vatbaar vinden.
  Mede hierdoor worden er vanuit
  Careers Services Law veel carrière-evenementen georganiseerd zoals de Rechten Carrière Weken, BAANBREAKING en de Stagevoorlichting. Ook is een Learning Community voor stagelopers opgezet, kunnen individuele loopbaangesprekken plaatsvinden met de facultaire loopbaancoach en worden diverse gastcolleges gegeven door professionals vanuit de juridische beroepspraktijk.


 • Studenten de samenwerking met anderen willen versterken.
  Dit is onder andere een punt van aandacht geworden in ons bachelor afsluitende project: de Studentenrechtbank. Peerfeedback, waarbij studenten met elkaar in gesprek gaan aan de hand van gedetailleerd commentaar over elkaars werk, is hier sinds dit jaar een onderdeel van geworden.
 • Studenten ons toets- en beoordelingsbeleid voor verbetering vatbaar vinden.
  Studenten gaven aan het fijn te vinden om meer feedback op o.a. papers te ontvangen. Bij de papertoetsing is daarom een nieuwe vorm geïntroduceerd: feedback-paper. Wanneer deze vorm wordt gehanteerd krijgt de student minimaal één keer feedback op de conceptversie van de paper. Bij de uitvoering van het nieuwe toetsbeleid zijn meer mogelijkheden voor informele toetsmomenten waarin feedback wordt verwacht.

 

Tot slot

 • Om (grote) masteropleidingen en het tweede jaar van de bachelor minder anoniem te maken organiseren we sinds een paar jaar de Master & Bachelor Kick-off bijeenkomsten waarin nieuwe studenten kennismaken met medestudenten en docenten.
 • In vergelijking met vorig jaar is in 2022 met name de studiebegeleiding hoger beoordeeld. Het aantal studieadviseurs dat bij onze faculteit werkzaam is in de afgelopen jaren dan ook flink uitgebreid. Ook is er de mogelijkheid om via een online-afsprakensysteem een afspraak te maken (voor de Nederlandstalige student).

 

Laatst gewijzigd op 17-01-2023


View this page in: Nederlands