Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsStuderen in het buitenland (Exchange)Grants and insurance

Andere beurs mogelijkheden voor study en stage in het buitenland

Stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF) – studie, studiereizen, etc.

Het GUF subsidieert verschillende activiteiten die de studie aan de RuG bevorderen, waaronder studiereizen van gevorderde studenten. Aanvragen voor financiële steun voor studiereizen naar het buitenland moeten via een formulier worden ingediend. Dit formulier kan van de website van het GUF gedownload worden: www.rug.nl/guf

Op het formulier staan de richtlijnen voor aanvragen van subsidies.

Fonds International Office

In uitzonderlijke gevallen geldt een bescheiden vergoeding uit dit fonds als vangnet voor die gevallen waarvoor geen externe subsidie is verworven voor een studie of stage verblijf in het buitenland. Dit betekent dat studenten die een beurs ontvangen via het Erasmus+ programma of het Marco Polo fonds geen beroep kunnen doen op dit facultaire fonds. Meer informatie over de verschillende voorwaarden voor toekenning van een vergoeding uit dit fonds is te verkrijgen via het International Office.

VSB-beurzen programma – studie, onderzoek

De Stichting VSB Fonds biedt beurzen aan voor postdoctorale studenten. De VSB-beurs stelt studenten in staat om na afronding van hun opleiding aan een Nederlandse universiteit een studie (bijvoorbeeld een Masterprogramma) in het buitenland te volgen of onderzoek te doen waarmee ze hun kennis kunnen verbreden of verdiepen. De aanvullende studie moet minimaal 3 en mag maximaal 24 aaneengesloten maanden duren en moet binnen die periode af te ronden zijn. De beurs is niet bestemd voor stages. De specifieke vereisten en meer gedetailleerde informatie kan gevonden worden op de VSB fonds website.

Culturele verdragen

De Nederlandse overheid heeft met een aantal landen overeenkomsten gesloten om de samenwerking op cultureel en educatief terrein te bevorderen. Eén aspect daarvan is studentenuitwisseling. Bij de Infotheek voor Studie en Beroep ligt het boekje "Beurzen voor studie en onderzoek in het buitenland" van de NUFFIC met daarin alle culturele verdragen m.b.t. studentenuitwisseling. De beurzen zijn over het algemeen bestemd voor laatstejaars studenten of pas afgestudeerden. Meer informatie is verkrijgbaar via Bureau Internationale Samenwerking (Academiegebouw) of via de NUFFIC website www.wilweg.nl.

Fulbright beurs

Grotius beurzen

De Stichting Grotius Academie verzorgt o.a. post-academische specialisatieopleidingen voor juristen die al enige tijd werkzaam zijn in de praktijk. In het jaar 2009-2010 zal de Stichting Grotius Academie voor het eerst tien beurzen van  € 3000,- schenken aan talentvolle studenten afkomstig uit een etnische minderheidsgroep. De afgelopen jaren hebben meerdere Groningse rechtenstudenten deze beurs in ontvangst mogen nemen.

De beurs is bedoeld om studenten afkomstig uit een etnische minderheidsgroep te stimuleren en de mogelijkheid te bieden om tijdens hun studie een stage of studie aan een buitenlandse universiteit te volgen in het kader van één of meerdere vakken op het gebied van de commerciële rechtspraktijk.

Belangrijkste voorwaarden die worden gesteld om in aanmerking te komen voor een Grotius beurs zijn:

  • Als student behoor je tot de beste 25 % studenten, hetzij bij afronding van het 2e jaar van de bachelorfase, hetzij bij de afronding van de bachelorfase; en
  • Jij bent afkomstig uit een etnische minderheidsgroep; en
  • Je gaat een studie of stage volgen aan een buitenlandse universiteit met een minimale duur van twee maanden in een vak op het gebied van de commerciële rechtspraktijk.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.grotiusacademie.nl of neem contact op met het International Office Rechten.

Laatst gewijzigd:03 september 2018 09:37
printView this page in: English