Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

2013

Conferences and symposiums held in 2013, where possible with reports, presentations and photographs.

NILG jaarcongres 2013: Staatsrechtconferentie, 13 december 2013
Date:04 October 2013

Op vrijdag 13 december 2013 vindt de Staatsrechtconferentie plaats, dit jaar georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het centrale thema is ‘integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht’. De conferentie vormt tevens het 5e jaarcongres van het Netherlands Institute for Law and Governance.

Workshop 'Towards Horizon 2020: Public Interests and Private Relationships', 12 December 2013
Date:23 October 2013

Invitation to the next faculty-wide event of the research programme “Public Interests and Private Relationships” (PIPR): “TOWARDS HORIZON 2020: PUBLIC INTERESTS AND PRIVATE RELATIONSHIPS”.

Discussiemiddag 31 oktober: Functioneren ‘NPMs’ in Nederland

Aankondiging en programma van de discussiemiddag op 31 oktober 2013 over het functioneren van Nationale Preventie Mechanismen, (NPM's) in Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport ‘OPCAT implementation in health care settings in the Netherlands: Implementing the Optional Protocol to the UN Convention Against Torture: protecting human dignity and integrity in healthcare’. Het project wordt gefinancierd door de Open Society Foundation (OSF) en richt zich op de behandeling en het mogelijk misbruik van kwetsbare personen in de gezondheidszorg.

Lecture by Dr Guido Acquaviva, Chef de Cabinet, Office of the President, Special Tribunal for Lebanon, 17 October 2013

Lecture about The Special Tribunal for Lebanon and the Challenges of Fighting Terrorism through the Rule of Law.

7e Gronings letselschadecongres Causaliteit in letselschadezaken, 7 oktober 2013

Programma van het 7de Gronings letselschadecongres, georganiseerd door de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht en door Juridisch Contractonderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.

Colloquium on Rethinking Public Interest in Expropriation Law, 26-28 September 2013

The Groningen Centre for Law and Governance, in co-operation with the University of Cape Town, will be hosting a colloquium on Rethinking Public Interest in Expropriation Law in Groningen, The Netherlands, from Thursday 26th until Saturday 28th September, 2013.

First European Environmental Law Forum Conference, 4-6 September 2013

Building upon the experience gained in Leipzig (Germany) in 2011, the Groningen Centre of Energy Law, in cooperation with the University of Hasselt and the Helmholtz Centre for Environmental Research, organises a conference to bring together the disciplines of environmental law and energy law in order to explore and develop a workable legal concept of sustainable energy within the European Union.

Congres Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen, 21 juni 2013

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Togamaster organiseert de Faculteit Rechtsgeleerdheid op vrijdag 21 juni 2013 het congres ‘Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen’

Workshop 'Content and Effects of Contracts', 31 May-1 June 2013

On Friday 31st May and Saturday 1st June 2013, an international conference on ‘Content and Effects of Contracts: the CESL in the European Multi-Level System of Governance’ took place at Hanze Sociëteit in Groningen. This event was organised by the Groningen Centre for Law and Governance and the Endowed Chair Law and Governance, Prof Aurelia Colombi Ciacchi.

First Groningen-Moscow Conference on EU-Russian Energy Law, 30-31 May 2013
Date:22 May 2013

On 30-31 May 2013, the Groningen Centre of Energy Law (University of Groningen) and the Institute of European Studies at the Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) organize in cooperation with the University of Aberdeen a conference on “The legal Aspects of Guaranteeing EU-Russian Security of Energy Demand and Supply”.

Conference Public law and procedural justice, 14 February 2013
“Public Trust & Public Law” is a new research program at the Faculty of Law, University of Groningen. It focuses on issues of public law through the lens of trust, legitimacy, and procedural justice. Organized by the Groningen Centre for Law & Governance.
Towards socially sustainable public procurement, 22 January 2013

On Tuesday 22 January 2013, the Section Business and Labour Law of the Department of Corporate and European Law of the University of Groningen, the Groningen Centre for Law and Governance, and the Department of Labour Law and Social Policy of Tilburg University will jointly host an international conference, in Groningen, the Netherlands.

Landelijk juridisch congres, 18 januari 2013

Landelijk juridisch congres 18/01/13: Het jaarcongres waar docenten en medewerkers elkaar ontmoeten. Dit jaar staat het congres in het teken van het thema ‘Waartoe leiden wij op?’. Wat moet een student eigenlijk weten en kunnen om een kans te maken op de arbeidsmarkt? Bestaat ‘de’ arbeidsmarkt eigenlijk wel?

Congres Recht en Religie, 16 januari 2013
Is er ruimte voor religie op de werkvloer? Je zou denken dat in een tijd waarin velen van mening zijn dat religie uitsluitend achter de voordeur wordt beoefend, een dergelijk onderwerp achterhaald is. Verspilde tijd? Bepaald niet! In een wereld die steeds meer een multicultureel karakter krijgt, staat dit onderwerp volop in de belangstelling.
View this page in: Nederlands