Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive OSI-project

Discussiemiddag 31 oktober: Functioneren ‘NPMs’ in Nederland

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Donderdag 31 oktober 2013
14.00 – 17.00 uur
Harmoniegebouw, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, Zaal 1312 0025
Toegang gratis, graag opgeven bij stair@rug.nl

Programma:

14.00 – ontvangst en welkom (Brigit Toebes)

14.10 - het Facultatief Protocol bij het VN Anti-Folterverdrag: hoe werkt het? (Antenor Hallo de Wolf)

14.30 - bevindingen onderzoek naar functioneren NPMs in Nederland (Veelke Derckx)

14.50 – reactie uit het veld

15.10 - discussie

15.30 – koffie, thee en taart

16.00 – vervolg discussie

17.00 – afsluiting

Toelichting:

In opdracht van de Open Society Foundations (Soros Fonds) hebben wij onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen in de gezondheidszorg in Nederland behandeld worden in het licht van het Anti-Folterverdrag van de Verenigde Naties. Het rapport met onze bevindingen (zowel in het Engels als in het Nederlands) is hier te vinden.

De term 'foltering' is wellicht een wat harde term als het gaat om de gezondheidszorg, maar het komt erop neer dat patiënten recht hebben op humane zorg. Het vastbinden van patiënten, zoals dementerende bejaarden of geestelijk gehandicapten, kan hiermee op gespannen voet staan. Dit kan een schending van het verbod op wrede, onmenselijke of onterende behandeling opleveren, zoals omschreven in het Anti-Folterverdrag.

Nederland dient op basis van een protocol bij het Anti-Folterverdrag instanties aan te wijzen (NPMs of National Preventive Mechanisms), die erop toezien dat mensen in de zorg en andere (detentie-) instellingen humaan behandeld worden. Deze NPMs zijn erop gericht om onmenselijke behandelingen in de zorg te voorkomen en zij kunnen aanbevelingen doen ter verbetering van de situaties in de zorg.

Onze bevinding is dat deze mechanismen in Nederland nog niet adequaat functioneren en dat de mogelijkheden die deze instanties ter beschikking staan nog niet optimaal benut worden. NPMs zijn bijvoorbeeld bevoegd om onaangekondigde bezoeken te doen; die vinden echter nog niet plaats. Het feit dat het VN-Folterverdrag potentieel invloed heeft op de wijze waarop mensen in Nederland in de zorg behandeld worden, vinden wij een interessant en belangrijk nieuw gegeven. Wij bevelen daarom aan om deze mogelijkheid optimaal te benutten.

Tijdens de discussiebijeenkomst willen wij onze bevindingen presenteren en bespreken met het veld. Op basis van de ervaringen uit het veld willen wij bespreken of en hoe wij tot een effectiever NPM-systeem in Nederland kunnen komen.

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:36