Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

7e Gronings letselschadecongres Causaliteit in letselschadezaken, 7 oktober 2013

4 studiepunten
NOvA 4 PO punten

Datum maandag 7 oktober 2013
Ontvangst 10.00 - 10.30 uur met koffie
Tijd 10.30 - 16.15 (omstreeks)
Plaats

Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

Verdere informatie

Dit congres wordt georganiseerd door de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht en door Juridisch Contractonderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.

Aanmelden

Aanmelden kan via het inschrijfformulier

Kosten

De kosten van het congres, inclusief congresmap, lunch, borrel en overige consumpties bedragen:

  • Advocatuur/leden Rechterlijke Macht: € 315,-
  • Studenten: € 45,-
  • Overigen: € 215,-

Alle deelnemers ontvangen de na het congres te verschijnen congresbundel! (wordt nagezonden)*

Annulering kan kosteloos tot vier weken voor de congresdatum

* Studenten die de congresbundel wensen te ontvangen gelieve contact op te nemen met Juridisch Contractonderwijs, mr. Ineke Groefsema, tel. 050-363 5748 of pao rug.nl

Studiepunten

NOvA 4 PO punten

4 PE-uren voor de rechterlijke macht

20 Nivre punten

Programma

10.00 - 10.30 uur Ontvangst en koffie
10.30 - 10.45 uur

Opening door dagvoorzitter prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht; tevens bijzonder hoogleraar religie en recht Rijksuniversiteit Groningen

10.45 - 11.30 uur

Omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid, kansschade
mr. Chr. H. van Dijk advocaat Kennedy Van der Laan te Amsterdam

11.30 - 11.45 Pauze
11.45 -12.30 uur

Medische aansprakelijkheid en causaliteitsonzekerheid
mw. mr. J. Meyst-Michels advocaat Van Benthem & Keulen te Utrecht

12.30 - 13.00 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen
13.00 - 14.00 uur Lunch
14.00 - 14.45uur

Werkgeversaansprakelijkheid en causaliteitsonzekerheid
prof. mr. C.J.M. Klaassen hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht Radboud Universiteit Nijmegen

14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 15.45 uur

Causaliteitsonzekerheid: observaties van een rechter
mw. mr. R.A. Dozy senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

15.45 - 16.15 uur

Debat onder leiding van de dagvoorzitter

16.15 uur Afsluiting; aansluitend borrel
Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:35