Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Congres Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen

Congres Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen, 21 juni 2013

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Togamaster organiseert de faculteit Rechtsgeleerdheid op vrijdag 21 juni 2013 het congres ‘Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen’

Sinds 2003 bestaat bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen de Togamaster. De Togamaster is een duale masteropleiding waarin de studenten een reguliere hoofdrichting combineren met theoretische en praktische vakken op het gebied van de rechtspleging. Daarnaast volgen zij kennismakingsstages bij de drie togaberoepen en een stage van vijf maanden bij een van deze beroepen. Inmiddels hebben 150 studenten de master voltooid. Zij zijn overwegend werkzaam als advocaat, rechter, officier van justitie, gerechts- of parketsecretaris.

De Togamaster vloeit voort uit een convenant dat in 2003 is gesloten tussen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG en de advocatuur, de rechtbanken en de arrondissementsparketten in Noord-Nederland (thans de rechtbank Noord-Nederland, respectievelijk het arrondissementsparket Noord-Nederland), het hof Leeuwarden (thans het hof Arnhem-Leeuwarden) en het ressortsparket Leeuwarden (thans het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden).

De volgende organisaties hebben in 2013 in het kader van de Togamaster stageplaatsen aangeboden:

 • het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • de rechtbank Noord-Nederland
 • de rechtbank Oost-Nederland
 • het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden
 • het arrondissementsparket Noord-Nederland
 • het arrondissementsparket Oost-Nederland
 • Trip advocaten en notarissen te Groningen
 • Plas|Bossinade advocaten en notarissen te Groningen
 • Dorhout advocaten te Groningen
 • JPR advocaten te Deventer
 • Benthem Gratama advocaten te Zwolle
Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:36