Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Congres Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen

Workshops

Congres Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen

Workshops ronde 1

Onrechtmatige rechtspraak
Inleiders: prof. mr. F. Brandsma, hoogleraar Rechtsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen en mw. mr. A.M. Koene, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Voorzitter: mr. K.E. Mollema, vicepresident, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het gebruik van (sociale) media in de Togaberoepen
Inleiders: prof. dr. mr. M. Otte, hoogleraar Organisatie van rechtspleging, Rijksuniversiteit Groningen & vicepresident gerechtshof Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en mr. W. Anker, Anker & Anker advocaten Leeuwarden
Voorzitter: mw. mr. dr. A.M. Klingenberg, vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen

De Officier van Justitie: crimefighter, magistraat of jurisprudentielezer?
Over de taken van de Officier van Justitie.
Inleiders: mr. H.J. Mous, kwaliteitsofficier van justitie, Arrondissementsparket Noord-Nederland en mw. mr. M.K. Fuhler, afdelingsvoorzitter strafsector, Rechtbank Noord-Nederland
Voorzitter: mr. G. H. Meijer, Rechtbank Overijssel

De nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht: een andere rol voor rechters en advocaten
Inleiders: prof. mr. A.T. Marseille, hoogleraar empirische bestudering van het bestuursrecht, Universiteit van Tilburg & Rijksuniversiteit Groningen en mr. W.R. van der Velde, Rijksuniversiteit Groningen & advocaat Plas&Bossinade advocaten en notarissen
Voorzitter: mw. mr. M. de Jonge, sectorvoorzitter Rechtbank Noord-Nederland

Workshops ronde 2

Verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht van advocaten
Inleiders: mw. prof. mr. F. Vellinga-Schootstra, hoogleraar Straf- en strafprocesrecht, Rijksuniversiteit Groningen en mr. T. Bertens, wetenschappelijk bureau Hoge Raad
Voorzitter: mr. H.J. de Groot, partner Dorhout advocaten & voormalig deken der Order van advocaten in Groningen, lid van het Hof van discipline

De advocaat. Wankelende pijler van de rechtsstaat
Over publieke verantwoordelijkheid en misbruik van (proces)recht, bevoegdheden en privileges.
Inleider: mr. dr. R Verkijk, Open Universiteit & advocaat Helder advocaten, lid van Hof van discipline
Voorzitter: prof. mr. H.B. Krans, hoogleraar privaatrecht i.h.b. het burgerlijke procesrecht Rijksuniversiteit Groningen

Integriteit in de rechtspraak
Inleider: mr. G. Vrieze, voormalig president Rechtbank Zutphen
Voorzitter: prof. mr. F.T. Oldenhuis, hoogleraar Recht en Religie, Rijksuniversiteit Groningen

Procederen of mediation?
Inleiders: mw. mr. dr. B. Santing-Wubs, vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, Rijksuniversiteit Groningen en mr. J.D. Leerink, partner Trip advocaten en notarissen
Voorzitter: mr. B. Holthuis, JPR advocaten en notarissen

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:36