Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Congres Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen

Keynote speakers

Congres Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen
Anne Ruth Mackor
Anne Ruth Mackor

Mw. prof. mr. dr. A.R. Mackor Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Socrates hoogleraar professionele ethiek bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en bij de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG. In 2011 verzorgde zij de redactie van het themanummer van RMThemis over de autonomie van juridische professies. In het februarinummer van Trema schreef zij een commentaar op de NVvR Rechterscode. Prof.mr. J.W. Fokkens, procureur-generaal Hoge Raad - meer informatie volgt -

Mr. D.J. Keur
Mr. D.J. Keur

Dagvoorzitter: Mr. D.J. Keur President van de Rechtbank Noord-Nederland. Een van de onderwerpen in zijn portefeuille is integriteit. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van de Presidentenvergadering. Van juni 2008 tot oktober 2012 was hij president van het Hof Leeuwarden.

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:36