Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive Congres Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen

Programma

Congres Beroepshouding en beroepsethiek in de Togaberoepen

10.30 – 11.00 Inloop en ontvangst
11.00 – 11.05 Welkom: prof. mr. J.B. Wezeman, decaan Juridische faculteit RUG
11.05 – 11.15 Opening door de dagvoorzitter mr. D.J.Keur
11.15 – 12.00 Lezing prof. mr. J.W. Fokkens, procureur-generaal bij de Hoge Raad

Positionering van de Nederlandse togaberoepen in internationaal perspectief

Rechtstatelijke aspecten van de positionering binnen Nederland van het openbaar ministerie, de rechters en de advocatuur komen aan de orde in een Europees (internationaal) perspectief. Vanuit dit perspectief wordt ingegaan op de professionele autonomie van de officier van justitie, de rechter en de advocaat. Voorts wordt aandacht besteed aan het toezicht op de integriteit en professionaliteit van de beoefenaren van de drie togaberoepen.

12.00 – 12.45 Lezing mw. prof. mr. A. Mackor, Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies en Socrates hoogleraar professionele ethiek bij de faculteit Godgeleerdheid en bij de faculteit Wijsbegeerte van de RUG.

Autonomie van togaberoepen: overschat of noodzakelijk?

De autonomie of onafhankelijkheid van togaberoepen staat de afgelopen jaren ter discussie. Is het goed dat autonomie wordt ingeperkt, of vormt dit veeleer een bedreiging van de rechtsstaat?

12.45 – 14.00 Lunch
14.15 – 15.15 Eerste serie van vier workshops
15.30 – 16.30 Tweede serie van vier workshops
16.45 – 17.15 Afsluiting (dagvoorzitter)
17.15 Borrel deelnemers Congres, alumni Togamaster

Locatie: Rechtbank Groningen, Guyotplein 1

19.00 Diner alumni Togamaster (eigen kosten; organisatie via Congresorganisatie)
Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:36