Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive

Landelijk juridisch congres, 18 januari 2013

18 januari 2013 | 3e Landelijk juridisch jaarcongres

De eerste aanmeldingen zijn binnen. Heeft u zich al aangemeld?

Thema: Waartoe leiden wij op?


Het jaarcongres waar docenten en medewerkers elkaar ontmoeten. Dit jaar staat het congres in het teken van het thema ‘Waartoe leiden wij op?’. Wat moet een student eigenlijk weten en kunnen om een kans te maken op de arbeidsmarkt? Bestaat ‘de’ arbeidsmarkt eigenlijk wel?

Voor wie

Het congres is bedoeld voor medewerkers van de juridische faculteiten in Nederland.

Programma

De introductielezing “De opleiding van juristen - wie doet wat?" wordt verzorgd door prof. Carel Stolker, oud-decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid en aankomend rector magnificus van de Universiteit Leiden. Hij vergelijkt het juridisch onderwijs in Nederland met een aantal ons omringende landen. In de loop van de dag wordt een canon van juridische teksten voor studenten ontwikkeld. Voorzetten worden o.l.v. prof. Hans Nieuwenhuis gedaan door o.a. mw. mr. Anneleen Broekhuijsen (gerechtshof Amsterdam) en mr. Folkert Jensma (NRC). In de middag vinden tien workshops plaats over zeer uiteenlopende thema’s. Wat zijn de eerste ervaringen met een bsa-norm van 60 ec? Hoe kan je op een zinvolle manier onderwijs intensiveren? Wat zijn de eindtermen voor een juridische opleiding? Wie is de ideale student? Wat is een goed proefschrift? En wie wint: de iPad of de docent?

Aan het slot van de dag ontvangt u de ‘best practices’ vanuit de diverse workshops.

Deelname is gratis voor universitaire medewerkers.

SAVE THE DATE! Meld u aan!

Informatie via het e-mailadres: jaarcongres2013 law.leidenuniv.nl

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 16:36