Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Public Trust & Public Law prominent aanwezig bij afscheid Nationale ombudsman

04 februari 2014

Op 30 januari j.l. werd namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de bundel ‘Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen. Visies op geschilbeslechting tussen overheid en burger’ aan de heer Alex Brenninkmeijer aangeboden, ter ere van zijn afscheid als Nationale Ombudsman.

Op uitnodiging verzamelden zich een 100-tal mensen voor deze presentatie en afscheid in Nieuwspoort. Onder de aanwezigen bevonden zich wetenschappers, rechters, bestuurders, bureau Nationale Ombudsman, ambtenaren en landelijke en regionale pers. Bij dit project waren een groot aantal leden van het onderzoeksprogramma 'Public Trust & Public Law' betrokken, waaronder Bert Marseille, Hanna Tolsma, Kars de Graaf, Herman Bröring, Albertjan Tollenaar en Marc Hertogh.

Lees het artikel op de website van Prettig Contact met de Overheid.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws