Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usmr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

Universitair docent
mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma
Telephone:
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Expertise

 

Other positions

Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland
Redactielid en clustercoördinator (Milieurecht) van het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) (Kluwer)
Lid en plaatsvervangend vz. College van Beroep voor de Examens
Last modified:01 November 2019 07.44 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Room:
gebouwdeel 1314, kamer 210
Telephone: