Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

Universitair docent
mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma
Telephone:
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Expertise

 

Other positions

Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland
Redactielid en clustercoördinator (Milieurecht) van het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) (Kluwer)
Lid en plaatsvervangend vz. College van Beroep voor de Examens
Lid en plaatsvervangend vz. Bezwaarschriftencommissie ministerie van VWS
Last modified:14 September 2020 11.43 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Room:
gebouwdeel 1314, kamer 210
Telephone: