Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma

Professor Decision-making and legal protection in Environmental Law
Profielfoto van prof. dr. mr. H.D. (Hanna) Tolsma
No picture available
Telephone:
E-mail:
h.d.tolsma rug.nl

Expertise

Bestuursrecht
Bestuursprocesrecht
Omgevingsrecht (Omgevingswet)
 

Other positions

Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland
Redactielid en clustercoördinator (Milieurecht) van het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) (Kluwer)
Lid en plaatsvervangend vz. College van Beroep voor de Examens
Lid en plaatsvervangend vz. Bezwaarschriftencommissie ministerie van VWS
Lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
Lid Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO)
Last modified:01 March 2023 12.35 p.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Room:
gebouwdeel 1314, kamer 210
Telephone: